دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

پارتیشن هائی که بین ۱۰ شب سه شنبه تا ۱۱ صبح چهارشنبه شکسته شدند!!!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

افروز ر.:
بازپرس کیانی، ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه ۲۶ خرداد، در برگه بازپرسی ما نوشت که شما پارتیشن ها واقع در محل دادسرا را شکسته اید. ولی وقتی ۱۰ شب سه شنبه ۲۵ خرداد از دکتر کدیور بازپرسی می کردند، هیچ حرفی از شکسته شدن پارتیشن ها نبود! پس شکسته شدن پارتیشن ها بین ۱۰ شب تا ۱۱ صبح اتفاق افتاده که آن موقع هم اعضای انجمن فرویدی همگی در بازداشتگاه بودند! پیدا کنید شکننده ی پارتیشن ها را!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23862

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۳۱