شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، تاویستوک، درسنامه های دکتر کدیور، دکتر میترا کدیور، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، سیرک های ادواری محمد صنعتی، مافياي روان، معجون جادوگری «صن-هما-فر»

پاسخ انجمن فرویدی به جوجه ای تازه سر از تخم درآورده

در آن مطلب “یادآوری می کنم… کسانی که در روانکاوی هستند… و برایشان از لفظ آنالیزان استفاده می شود” که شما به آن استناد کرده اید کاملاً مشخص است که موضوع صحبت “کسانی که در روانکاوی” هستند و “آنالیزان” محسوب می شوند می باشند. شما که هرگز در روانکاوی نبوده اید و حتی نمی دانید معنای آنالیزان چیست چرا بیخود خودتان را بزرگ فرض کرده اید و خودتان را مخاطب این کلمات می دانید؟؟!! شما را هرگز به ده راه نداده اند و گرفتن سراغ کدخدا در این وضعیت فقط نشانه نابخردی است.  


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=52602

  تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت: 21:41