دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سور مقصور کاسبان روان، مقاله های آموزشی اعضای انجمن فرویدی

پاسخ عضو هیات مدیرۀ انجمن فرویدی به مجلۀ تهران

نویسنده: مرجان پشت مشهدی

 

جناب آقای محمدی و جناب آقای ارشادی!

 

اجازه دهید در مورد آنچه در مقاله شما منتشر شده به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۱ تحت عنوان « Quelle psychanalyse en Iran ?» آمده چند کلمه ای بگویم.

قبل از هر چیز خاطر نشان می کنم که بعنوان یک ایرانی در درجه اول و بعنوان یک عضو انجمن فرویدی در درجه دوم این حق را برای خود مسلم می دانم که اعتراضم را به مطالب دروغی که در این مقاله در مورد ایران و درباره روانکاوی به چاپ رسیده بیان کنم.

نکته ای که بیش و پیش از هر چیز توجه مرا به خود جلب کرد این بود که چگونه به فکر شما رسید در میزگردی در «انستیتو جهان عرب»! دنبال یک روانکاو «ایرانی» بگردید و با او درباره روانکاوی در ایران مصاحبه کنید؟!

نکته چشمگیر بعدی خود خانم ترک قشقایی بود که جستجوی من نشان داد تا زمان مصاحبه شما با او در سال ۲۰۱۱، شخص شناخته شده ای در ایران یا «جهان»! نبوده. اجازه دهید شما را در بررسی نتایج جستجویم در این باره شریک کنم:

 

از کارهای او پیش از این تاریخ یک کتاب پیدا کردم:

 

esmat

 

 

 

L’univers apocalyptique des sectes (French Edition) by Esmat Torkghashghaei (2009)

http://www.amazon.com/Esmat-Torkghashghaei/e/B004MWPI90

 

 

و درباره این کتاب توضیح داده شده:

 

Résumé

   Résumé

   Sommaire

   Vous aimerez aussi

   Fiche technique

   Auteur

   Avis clients

Cet ouvrage offre un parcours complet dans l’univers apocalyptique des sectes. En comparant deux organisations sectaires originaires de cultures différentes, les Témoins de Jéhovah et Moudjahiddines du peuple, l’auteur nous propose ainsi de comprendre, d’une part, ce qui motive ou pousse une personne à devenir adepte et, d’autre part, pourquoi et comment un homme se transforme un jour en gourou. L’approche pluridisciplinaire de ce parcours nous conduit tout au long du livre à envisager le fonctionnement sectaire d’un point de vue psychanalytique, sociologique et anthropologique. La comparaison des deux mouvements sectaires questionne aussi certains fondements psychanalytiques tels que l’universalité du complexe d’Oedipe. L’angle socio-psychologique nous amène avec frisson à percevoir que la frontière qui sépare un groupe au fonctionnement pathologique de type paranoïaque d’un autre groupe est finalement superficielle. Chacun d’entre nous pourra trouver dans ce livre une réponse aux éventuelles questions qu’il se pose sur les sectes.

Sommaire

   Résumé

   Sommaire

   Vous aimerez aussi

   Fiche technique

   Auteur

   Avis clients

   LA SECTE : UN CARREFOUR INTERDISCIPLINAIRE

       La mot de secte

       Différentes approches disciplinaires

       Les difficultés liées à une définition juridique

   L’APPARTENANCE A UN GROUPE SECTAIRE

       Problématique de l’appartenance à une secte

       La secte et les trois métiers impossibles : analyser, éduquer et gouverner

   LES RAPPORTS EXISTANTS ENTRE LES RELIGIONS ET LES SECTES, UNE APPROCHE ANTHROPOLOGIE SOCIOLOGIQUE ET PSYCHANALYTIQUE

       La présentation de deux mouvements sectaires apocalyptiques

       Comment faire la différence entre les religions et les sectes ?

   APPROCHE PSYCHANALITIQUE DU FONCTIONNNEMENT SECTAIRE

       Le fonctionnement pathologique du groupe

       L’engagement et le passage à l’acte

 

مترجم گوگل

 

 

 

Executive Summary

Executive Summary
summary
You may also like
Data sheet
author
Customer reviews

This book provides a complete course in the apocalyptic sects. Comparing two sectarian organizations from different cultures, Jehovah’s Witnesses and Mujahedin of people, the author proposes us to understand, first, what drives or pushes a person to become a follower and, secondly, why and how a man transforms one day guru. The multidisciplinary approach of this course leads us throughout the book to consider the sectarian operation of a psychoanalytic perspective, sociological and anthropological. Comparison of the two sects also questions some psychoanalytic foundations such as the universality of the Oedipus complex. The socio-psychological perspective leads us to thrill to perceive that the line between a group of paranoid pathological functioning of another group is ultimately superficial. Each of us will find in this book a response to any questions they have about cults.
summary

Executive Summary
summary
You may also like
Data sheet
author
Customer reviews

SECT: CROSSROADS INTERDISCIPLINARY
The sect word
Different disciplinary approaches
The difficulties associated with a legal definition
BELONGING TO A CULT GROUPS
Problem of the sect
The sect and three impossible professions: analyze, educate and govern
RELATIONSHIP EXISTING BETWEEN RELIGIONS AND CULTS, SOCIOLOGICAL APPROACH AND ANTHROPOLOGY Psychoanalytic
The presentation of two apocalyptic sects
How to differentiate between religions and sects?
Psychoanalytic APPROACH CULT FONCTIONNNEMENT
The pathological functioning of the group
The commitment and acting out

 

http://www.decitre.fr/livres/l-univers-apocalyptique-des-sectes-9782296099685.html

 

 

 

کار دیگری از او پیدا نکردم!

 

اما جستجوی من در گوگل چیزهای دیگری را هم در مورد او نشان داد:

 

Esmat Torkghashghaei

Biographie

Membre de l’Association de psychologie sociale iranienne. Docteur en psychologie clinique (Paris 7).

Bibliographie

Livre dont Esmat Torkghashghaei est l’auteur

 esmat

 

L’univers apocalyptique des sectes, une approche pluridisciplinaire
Esmat Torkghashghaei
L’Harmattan
۲۸.۰۰ €

http://www.librairiedialogues.fr/personne/esmat-torkghashghaei/1367115/

 

 

 

و نمی دانم هیچ از خودتان پرسیدید که یک «روانکاو»! چرا باید در انجمن «روانشناسی اجتماعی» ایران عضو باشد؟ مگر  [۱]WAP یا [۲]IPA در دنیای ما وجود ندارند؟ و محض اطلاع عالیجنابان باید عرض کنم این خانم عضو هیچیک از این دو سازمان نیست!

 

Présentation de la société MADAME ESMAT TORKGHASHGHAEI

Implantée à SAINT MAUR DES FOSSES (94210), 24 RUE WASHINGTON, la société MADAME ESMAT TORKGHASHGHAEI est active depuis 1 an. Cette affaire personnelle profession libérale a été créée le 16 septembre 2013, immatriculée sous le numéro de RCS 797 ۷۱۶ ۸۸۳. Cette société est spécialisée dans le secteur des activités de santé humaine non classées ailleurs.

Societe.com recense 1 établissement actif pour cette entreprise et aucun événement notable depuis un an.

Read more at http://www.societe.com/societe/madame-esmat-torkghashghaei-797716883.html#gFAIgtSI78cdWlpB.99

 

 

مترجم گوگل

 

 

Company Profile MADAME ESMAT TORKGHASHGHAEI
Based in SAINT MAUR DES FOSSES (94210), 24 WASHINGTON STREET, society MADAME ESMAT TORKGHASHGHAEI is active for 1 year. This personal professional case was founded on 16 September 2013, registered under RCS number 797 716 883. The company specializes in the human health sector activities not elsewhere classified.
Societe.com lists 1 active business for this company and any significant event in a year.
Read more at http://www.societe.com/societe/madame-esmat-torkghashghaei-797716883.html#gFAIgtSI78cdWlpB.99

.

 

 

 

اما مطلب جالبتر این است که اتفاقاً مصاحبه شما قسمتی از رزومه او را پر کرده است!

 

Bibliographie

 Aux éditions érès :
Comme co-auteur :
Autorité et tentation autoritaire
   
 Chez d’autres éditeurs  
« La psychanalyse en Iran », Topique, n° ۱۱۰, ۲۰۱۰.Univers apocalyptique des sectes, Paris, L’Harmattan, 2009.  

http://www.editions-eres.com/auteurs/15741-esmat-torkghashghaei.htm

 

 

آنچه در این رزومه به نظرم جالب رسید این بود که مقاله «Autorité et tentation autoritaire » مربوط به سال ۲۰۱۲ است که خانم ترک قشقایی نویسنده ۱۲ام از بین ۱۲ نویسنده است که البته خانم رودینسکو هم جزو آنهاست!:

 

Autorité et tentation autoritaire
Numéro 208 – Revue trimestrielle

Coordination : Fabio LANDA

Ont participé à ce numéro : Lise DEMAILLYJudith DUPONTMireille FOGNINIBeatrice FORTINClaude GUYCharlotte HERFRAYLiliane IRZENSKIGhyslain LEVYYves LUGRINJean PEUCH-LESTRADEElisabeth ROUDINESCOJacqueline ROUSSEAU-DUJARDINEsmat TORKGHASHGHAEI

©۲۰۱۲
Coq-Héron -Le- Directrice de la revue : Eva Brabant-Gero

ISBN : 978-2-7492-1635-5
EAN : 9782749216355
۱۷ x 24 – 152 pages
۱۹.۰۰ €

 

Voir le sommaire

La Personnalité autoritaire d’Adorno est en quelque sorte la référence lointaine de ce dossier. S’intéressant en particulier à l’obéissance, mentionnée souvent dans les déclarations des acteurs sociaux de l’époque, l’auteur y exprime sa perplexité devant les agissements fascistes. Un demi-siècle plus tard, ce texte entre en résonance avec les interrogations d’aujourd’hui liées au climat défavorable à toute activité de pensée. L’air du temps est propice à l’apparition des « guides », des « sauveurs », des porte-paroles de certitudes réligieuses ou scientifiques.
Comment distinguer l’autorité de l’autoritaire ? Cette question est l’axe de ce dossier.
Il faut d’abord se préoccuper des enjeux de la constitution d’une autorité interne qui permette une prise de parole singulière et non la répétition de quelques « mantras » hypnotiques. En opposition, se pose la question des conditions de reconnaissance de la parole de l’autre comme affirmation d’un pôle ineffaçable.

۱/۲۰۱۲

Mise en vente le ۲۴ mai 2012

Les autres titres : Coq-Héron -Le- / Directrice de la revue : Eva Brabant-Gero. (Cliquez ici)

Thème [Psychanalyse]

http://www.editions-eres.com/parutions/psychanalyse/coq-heron-le-/p2901-autorite-et-tentation-autoritaire.htm

 

 

شاید بپرسید خب این یعنی چه؟ ولی وقتی بدانید خانم رودینسکو با استناد به همین مصاحبه در دعوای قانونی خود با آقای میلر پای دکتر کدیور را هم وسط کشید و به ایمیلی از ترک قشقایی اشاره کرد که در مورد ملاقاتش با دکتر قدیری در مورد بستری اجباری دکتر کدیور بود! مطلب خیلی جالبتر می شود. در حالیکه این خانم در مصاحبه اش با شما در مورد «روانکاوی در ایران» به کلی دکتر کدیور و انجمن او را حذف کرده، در سال ۲۰۱۳ برای دیدن خانم دکتر کدیور زحمت رفتن تا بیمارستان ایران را کشیده و بعد هم در مورد ملاقاتش با دکتر قدیری یک ایمیل نوشته که رودینسکو آن را به چاپ رساند و البته برای آقای میلر هم (طبق روال!) فرستاده شد. می بینید در این «زنجیره دال» که «از چند سال پیش» شروع شده، نمی توانید خودتان را برکنار و بیرون از زنجیره بدانید! این «دالها» جایی به «نقطه» رسیدند و همانطور که لکان می گوید: وقتی نقطه گذاشته شد می شود فهمید آن جمله چه معنایی داشته است! (به نقل از دکتر کدیور، کلاس های عرصه فرویدی ـ مکتب لکان) و حالا می شود فهمید مقاله روزنامه «اعتماد» «فروید چگونه به ایران آمد» (۱۳۹۲)، مقاله نادر برزین «روانکاوی در ایران» (۲۰۱۰)، مقاله شما «روانکاوی در ایران» (۲۰۱۱ با همان عنوان!)، کتاب «روانکاوی در تهران» (۲۰۱۲) گهر همایونپور، فلوشیپ رواندرمانی (۲۰۱۴) «مکتب روزبه»، کنگره «روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران» (۲۰۱۴ در هفته روانکاوی در ایران!!!) و کنگره «جغرافیای روانکاوی» (۲۰۱۴ باز هم در هفته روانکاوی در ایران!!!) همگی چطور در آیکونهای صفحه اول سایت «انجمن فرویدی» به «نقطه تلاقی و پایان» (فروغ فرخزاد) می رسند!

در مورد این مصاحبه هنوز نکات جالبی وجود دارد پس بگذارید قدری بیشتر وقت شما را بگیرم:

آنچه در ابتدای مقاله شما و پیش از صحبت های خانم ترک قشقایی از راست و ناراست یافته ام در جدول زیر ارائه شده البته بعضی مطالب را تکرار کرده ام چون فکر کردم نباید برای شما یا خوانندگان این پاسخ، تکرار حقیقت نارحت کننده باشد!

 

ناراست راست

Le 27 janvier 2011, se tenait une table ronde à l’Institut du Monde Arabe de Paris sur « la psychanalyse au Maghreb et au Machrek ». Etaient conviés différents psychanalystes de pays aux profils variés, de la Syrie à l’Iran, en passant par l’Algérie et la Tunisie. Cette table-ronde faisait suite à la publication d’un numéro spécial de la revue de psychanalyse « Topique » sur ce thème.

 

 

ترجمه گوگل

January 27, 2011, stood a round table in the Arab World Institute in Paris on “Psychoanalysis in the Maghreb and Mashreq.” Were invited psychoanalysts different countries with different profiles, from Syria to Iran, through Algeria and Tunisia. This roundtable followed the publication of a special issue of the journal Psychoanalytic “Topical” on this subject.

 

این حقیقت اول خیلی ساده است: ایران جزو کشورهای عربی نیست!

Comme le mentionne dans son éditorial la directrice de la revue, Sophie de Mijolla, l’introduction de la psychanalyse dans ces pays, bien que d’histoire différente mais d’affinités culturelles proches, suscite un intérêt croissant que révèle l’augmentation des publications dont celle-ci fait l’objet depuis ces dernières années

ترجمه گوگل

As stated in its editorial director of the magazine, Sophie Mijolla, the introduction of psychoanalysis in these countries, although different story but close cultural affinity, a growing interest revealed by the increase in publications of which it is subject in recent years.

در باب فهم خانم دو میژولا از روانکاوی همین جمله کفایت می کند:

« Le progrès de la psychanalyse aujourd’hui passe par sa capacité à se développer au contact de cultures éloignées de la Vienne du début du XXe siècle », souligne-t-elle.

 

ترجمه گوگل

“Progress of psychoanalysis today depends on its ability to grow in contact with distant cultures of the Vienna of the early twentieth century,” she says.

 

فقط نام کتاب فروید «تمدن وناخشنودانش» را ذکر می کنم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

comme le rappelle Benjamin Stora dans sa critique du livre La psychanalyse au pays des Saints de Jalil Bennani, psychiatre et psychanalyste à Rabat. [۱]

ترجمه گوگل

as recalled Benjamin Stora in his review of the book psychoanalysis in the land of Saints Jalil Bennani, a psychiatrist and psychoanalyst in Rabat. [1]

Find a Member

Part of name

Benjamin Stor

Part of city

Part of spoken language

Country

Society

 

Full Name
Society
Training Analyst
Child Analyst
Alternate Language
Fee Society

There are no records.

http://www.ipa.org.uk/en/copy_roster.aspx

 

بنجامین استورا روانکاو نیست! ولی اینجا در این میزگرد با ضوابط «من درآوردی» خانم دو میژولا روانکاو شده!

En se questionnant sur l’avènement de la psychanalyse dans un pays autre que celui où elle est née, les chercheurs auront à se confronter à divers points d’achoppement parmi lesquels le développement de l’appareil psychique de l’enfant, la place de la mère et du père dans celui-ci. Mais ce sont également et surtout une interrogation fondamentale sur les concepts psychanalytiques et un regard vers l’avenir qu’ils permettront d’établir.

ترجمه گوگل

By questioning the advent of psychoanalysis in a country other than where it was born, researchers will have to confront various stumbling blocks including the development of the mental apparatus of the child, instead of mother and father in it. But it is also and above all a fundamental question on psychoanalytic concepts and a look toward the future they will establish.

فروید هیچوقت نگفته که تئوری روانکاوی در مورد فلان کشور یا بهمان ملت است. شما را به مقاله «سمبولیسم در رؤیاها» (۱۹۱۵) ارجاع می دهم که فروید در آن با استفاده از یافته های زبانشناسی و فرهنگ، سمبولیسم رؤیاها را توضیح می دهد. باز هم به این می رسیم که خانم دو میژولا همانطور که فروید می گوید: «بیمار انتقام خود را با اضافه شدن به لیست شکست‌های ما می‌گیرد، و کاندیدای رد شده شاید، اگر پارانویید باشد، این کار را با نوشتن کتاب‌‌هایی در مورد روانکاوی انجام می‌دهد.» (مقاله «توضیحات، کاربردها و راهکارها»، ۱۹۳۳) بناچار در مورد روانکاوی در مشرق و در مغرب «میزگرد» می گذارد چون نمی داند فرهنگ و مذهب در ساخته شدن ناخودآگاه هر فرد کار خود را کرده اند (از درسنامه های کتر کدیور، مقاله «ناخودآگاه» فروید، ۱۹۱۵) و برای فروید چیزی به نام ناخودآگاه جدا از فرهنگ وجود نداشت.

 

 

 

با اینهمه یادآوری می کنم هنوز هم سوال من سر جای خود باقی است:

چطور شد او را برای مصاحبه ای در مورد «روانکاوی در ایران» انتخاب کردید؟

اما از آنجا که «ارائه یک دیدگاه مثبت از فعالیت های جاری در ایران بدون اشاره به نام فرد یا موسسات خاص» هدف شماست، بد نیست شما و خوانندگان ما در مورد ادعاهای خانم ترک قشقایی مطالب بیشتری بدانید:

راستش اول به نظرم رسید یکی یکی سوالات شما و پاسخهای خانم ترک قشقایی را بیاورم و در مورد آنها توضیح بدهم ولی بعد فکر کردم ممکن است مطلب خارج از حوصله خوانندگان شود بنابراین بعضی مطالب را در اینجا می آورم. اول از همه از «صلاحیت» این خانم برای نامیدن خود بعنوان «روانکاو» شروع می کنیم. این خانم در دانشگاه پاریس ۷ (طبق گفته خودش) دکترای روانکاوی گرفته که یک دکترای by research است و با آن نمی توان بطور رسمی هیات علمی یک دانشگاه شد. احتمالاً بهمین دلیل او از حد یک استاد «حق التدریس» فراتر نرفته است (البته ما نمی دانیم این ادعا تا چه اندازه درست است ولی فرض می گیریم ایشان برای یک بار هم که شده در طول این مصاحبه راست گفته باشد!) در مورد تحصیلات او و ادعای دانشگاه پاریس ۷ در مورد تربیت روانکاو شما را به نتیجه جستجوی انجام شده در این زمینه که در سایت انجمن فرویدی به چاپ رسیده ارجاع می دهم.

توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در دانشگاه پاریس ۸ هم روانکاوی تدریس می شود و تقریباً تمام اعضای هیات علمی آن هم عضو انجمن جهانی روانکاوی هستند از جمله گای بریول، ژک آلبرت، سرژ کوتت و دیگران:

http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/?Conseil-pedagogique

خود آقای میلر هم تا سال ۲۰۰۹ (زمان بازنشستگی) در این دانشگاه تدریس می کردند:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Alain_Miller

 

اما همانطور که در سایت انجمن فرویدی توضیح داده شده روانکاو شدن مستلزم پیمودن مسیری است که مهمترین آن به پایان رساندن روانکاوی شخصی است و کسی نمی تواند با در دست داشتن یک مدرک دکتری خود را روانکاو بنامد همانطور که با داشتن مدرک دکتری الهیات نمی توان ادعای آیت الله بودن کرد.

 

نکته بعدی این است که شما از این خانم سوالی می پرسید و او جوابی می دهد به شرح زیر:

 

 

Quelle a été votre formation, en Iran et en France, pour devenir psychanalyste ?

J’ai été chargée de cours en psychologie dans des universités publiques et privées : l’Université de Téhéran, de Qazvin, l’Université Islamique Azâd de Karaj. En tant que psychothérapeute-psychanalyste, j’ai pratiqué dans trois cliniques privées dont deux étaient attachées l’une à la faculté de psychologie de Téhéran et l’autre à celle de Karaj. Ces cliniques sont l’équivalent en France des centres médico-psychologiques. Je recevais comme patients des enfants, des adolescents et des adultes. C’est ainsi que j’en suis arrivée à m’intéresser plus précisément aux problèmes de développement psychique de l’enfant qui par la suite peuvent endommager la vie adulte.

 

 

مترجم گوگل

 

What practice of psychoanalysis are you?

I was a lecturer in psychology at public and private universities: the University of Tehran, Qazvin, the Islamic Azad University of Karaj. As a psychotherapist, psychoanalyst, I practiced in three private clinics two of which were attached to one of Tehran Faculty of Psychology and the other that of Karaj. These clinics are the equivalent in France of mental health centers. I received as child patients, adolescents and adults. This is how I came to be interested more specifically to mental development problems in children who subsequently can damage adulthood.

 

 

ولی شما از خود نمی پرسید اگر قرار بود در مورد روانشناسی و رواندرمانی با کسی مصاحبه کنید چرا باید چنین راه دوری تا «انستیتوی جهان عرب»! در پاریس می رفتید تا یک «روانشناس» ایرانی پیدا کنید؟! در همین ایران خودمان اینهمه دکترای روانشناسی و اینهمه رواندرمانگر هست که همه هم البته فارسی زبانند نه عرب!!! اینهمه زحمت رفت و آمد را بر خود هموار کردید برای اینکه «ایران» را «عرب» کنید و روانکاوی را در سوراخهای رواندرمانی بچپانید؟!

گفته های این خانم در مورد روانکاوی لکانی در ایران از بابت میزان دروغی که در خود دارد تعجب آور است: او انستیتو روانکاوی تهران را یک موسسه روانکاوی با رویکرد لکانی معرفی کرده و «سند لکان» را به نام دکتر تورج مرادی زده است! او در گفته هایش نشان داده تا چه اندازه در روانکاوی «بی سواد» است و تا چه اندازه سعی در معرفی روانکاوی بعنوان نوعی رواندرمانی دارد.

و شما اظهارات دروغ چنین شخصی را در مورد «روانکاوی در ایران»! در مجله تان چاپ کردید ولی با چنین اهداف «بلند»ی که مجله تان به آن مزین است حاضر به چاپ مقاله دکتر کدیور نشدید!!! مقاله ای که «شاگرد لکان» آن را در «بزرگترین نشریه الکترونیکی بین المللی روانکاوی دنیا» چاپ کرد! آیا حتی ذکر محل انتشار اولیه این مقاله هم برای «مجله تهران» «اعتبار» نمی آورد؟! این هم عجیب است که وقتی به شما گوشزد شده که در مقاله تان مطالب ناراست زیادی هست جوابتان این بوده که «این مصاحبه چهار سال پیش به چاپ رسیده است و برخی مطالب آن احتمالاً قدیمی شده است»!!! آقایان محمدی و ارشادی عزیز! انقلاب هم مربوط به ۳۶ سال پیش است آیا این به آن معنی است که «قدیمی» شده و دیگر نباید در موردش حرف بزنیم؟! جنگ تحمیلی هم مربوط به بیش از ۳۰ سال پیش است ولی هنوز هم در مورد آن حرف می زنیم. آیا می توانید از ما بخواهید برادران و پدرانمان را که در جنگ از دست دادیم فراموش کنیم و دیگر در مورد ۳۰ سال «پیش» حرف نزنیم؟ محض اطلاعتان یادآوری می کنم که ما هنوز هم در کشورمان چیزی به نام «هفته دفاع مقدس» داریم! بر خلاف شما من فکر می کنم دروغ و تجاوز هیچوقت «قدیمی» نمی شود حال مربوط به هر چند سال «پیش» که باشد! برای همین هنوز هم حرف می زنیم از آنچه کردیم و آنچه شد! رسالت شما هم بعنوان یک رسانه هیچوقت «قدیمی» نمی شود حتی وقتی آن را زیر پا می گذارید، این گناه شماست نه اخلاق رسانه! و درست به همین دلیل هنوز هم از مقاله شما حرف می زنیم، این حق ما بعنوان «مخاطب ایرانی» و همچنین بعنوان «عضو انجمن فرویدی» است!

 

باری، پس از اینهمه هنوز هم این سوال همچنان باقی می ماند که چگونه این فرد را برای مصاحبه انتخاب کردید؟

من از این انتخاب شگفت زده می شوم چون دکتر کدیور در دهه ۸۰ سخنرانی های متعدد در مراکز دانشگاهی و فرهنگی داشتند، کتاب نوشتند، «پنجشنبه های فرویدی» برگزار کردند، «کلاسهای عرصه فرویدی ـ مکتب لکان» را تاسیس کردند و لازم است به شما یادآوری کنم که آفیش «پنجشنبه های فرویدی» در بیش از ۲۰۰ نقطه در مراکز فرهنگی و علمی تهران و نیز در دانشگاه های شهرهایی مانند رشت، کرمانشاه، شهر کرد، و اصفهان نصب می شد. «انجمن ارتباط با جامعه جهانی روانکاوی» سال ۱۳۸۵ مجوز فعالیت گرفت و در سال ۱۳۸۷ به «انجمن فرویدی» تغییر نام داد، «کلاس های آشنایی با فروید و لکان» از سال ۱۳۸۵ در حال برگزاری است؛ کلاسی که از شهرستانها هم در آن شرکت می کردند و می کنند. برایم عجیب است که شما اینهمه فعالیت را ندیده بودید همان «چهار سال پیش»؟! قاعدتاً چنانچه هدفتان همان بوده که خودتان گفته اید: «فعالیت های شخصی و ارائه یک دیدگاه مثبت از فعالیت های جاری در ایران بدون اشاره به نام فرد یا موسسات خاص» اگر با کسی مصاحبه می کردید که برای فرانسوی زبانها شناخته شده بود مانند «میترا کدیور» که با نام او در سایت انجمن جهانی روانکاوی، اکول فرویدی پاریس، فدراسیون اروپایی روانکاوی و همینطور از طریق ژک الن میلر آشنایی داشتند، می بایست بیشتر به چنین هدف «بلند»ی دست می یافتید تا وقتی با یک شخص گمنام مصاحبه کنید! راستی چرا اگر نمی خواستید در مصاحبه تان اشاره به «موسسات خاص» داشته باشید از انستیتو روانکاوی تهران نام بردید؟ و چرا عصمت ترک قشقایی را بعنوان روانکاو به فرانسوی زبانها معرفی کردید؟! آیا این هم سیاه نمایی دیگری تحت لوای «معرفی ایران به فرانسوی زبانها» نیست برای اینکه نشان دهید در ایران فرق بین روانکاوی و روانشناسی را نمی دانند؟ یا در ایران نمی دانند «روانکاو کیست»؟!

 

البته شگفتی من همچنان در حال بیشتر شدن است وقتی می بینم که شما میزگرد روانکاوی در «انستیتو جهان عرب»!!! را اینطور از نزدیک رصد می کنید ولی کنگره بین المللی فدراسیون اروپایی روانکاوی در سال ۲۰۱۳ را که بخشی از کنگره را «میترا» (یک نام ایرانی) نامگذاری کرد نمی بینید! کنگره ای که فدراسیون برگزار کننده اش عضو انجمن جهانی روانکاوی ـ بزرگترین سازمان روانکاوی لکانی در جهان ـ است که اتفاقاً مقر آن در پاریس است! همانجا که شما با «انستیتو جهان عرب»اش بیشتر رفت و آمد دارید ظاهراً! یا مثلا وقتی روزنامه لوموند را می خوانید (البته اگر می خوانید!) و در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۳ عکس دکتر میترا کدیور (باز هم یک ایرانی) را بالای صفحه اول آن روزنامه می بینید و مصاحبه او را می خوانید ولی در شما هیچ «شوری» برای دستیابی به هدف «بلندتان»: «ارائه یک دیدگاه مثبت از فعالیت های جاری در ایران» برانگیخته نمی شود! دوستان من باور کنید فرانسوی زبانها لوموند را می خوانند درست مثل لوپوئن که در آن مقاله ژک الن میلر در مورد میترا کدیور و مصاحبه او با لوپوئن باز هم در مورد میترا کدیور چاپ شده و همینطور هم «قاعده بازی» را! نگویید که بدون خواندن روزنامه ها، هفته نامه ها و سایت های فرانسوی زبان معتبر دنیا سعی در «معرفی ایران به فرانسوی زبان ها» دارید!!! آخر فرانسوی زبانها لکان کوتیدین را هم می خوانند از جمله شماره های ۳۶۹، ۳۸۹، ۲۸۸، ۲۸۶، ۲۸۹ آن را! آنها با ژک الن میلر از طریق برنامه رادیویی «فرهنگ فرانسه» و مجله هایی مثل «لوموند» و «ماریان» هم آشنایی دارند! (ویکی پدیای انگلیسی ژک الن میلر) بنابراین انتخاب بهتری وجود داشت اگر واقعاً هدف شما همان بود که بر زبانتان جاری می شود! افسوس که چنین نبود.

 

اما یک توصیه برایتان دارم: اینقدر از بردن نام «فرد یا موسسات خاص» نترسید چون تمام دنیا در سال ۲۰۱۳، هم اسم دکتر کدیور را بعنوان «مشهورترین روانکاو دنیا» («Mitra version beta»، ایمیل آقای میلر به افشین زمانی به تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۳) آنطور که آقای میلر گفتند و هم نام «انجمن فرویدی» را بعنوان «اکول ایرانی روانکاوی» باز هم همانطور که آقای میلر گفتند، شنیده!

 

می بینید؟ دلایل زیادی وجود دارد که تردید داشته باشم انتخاب شما از روی سوگیری یا برای منفعت خاصی نبوده!

واقعاً تقصیر هیچکس دیگری نیست که شما «از فعالیت های جاری در ایران» اینقدر بیخبرید!!!

 

 

 

عضو انجمن فرویدی

دکتر مرجان پشت مشهدی

 

 

 

 

[۱] World Association of Psychoanalysis

[۲] . International Psychoanalytic Association


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8332

  تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ساعت: ۰۰:۴۰