دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، مافياي روان، وزیر مستعفی بهداشت

پای در زنجیر، خوش تر، تا که دست اندر لجن

———- Forwarded message ———-
From: xxxxx xxxxxxx <xxxxxxxxxxxx@yahoo.com>
Date: 2016-07-13 23:32 GMT+04:30
Subject:
To: freudian association <freudianassociation@gmail.com>

 

 

شرمساری شرمساری شرمساری…
شرم بر ما!
با خوندن شرح وقایعی که بر پاسداران حقیقی روانکاوی رفته فقط احساس شرمساری می کنم…
باید در مقابل این رذالت بایستیم دوستان.
 ضحاکان زمان بدانند که ما برای دفاع از حقانیت دکتر کدیور و انجمن فرویدی از هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد…
تقدیم به دکتر کدیور و اعضای “دلیر” انجمن فرویدی:
در هجوم تشنگی، در سوز خورشید تموز
پای در زنجیر خاک تفته می نالد گون:
“روزها را می کنم، پیمانه، با آمد شدن.”
غوک نیزاران لای و لوش گوید در جواب:
“چند و چند این تشنگی؟ خود را رها کن همچو ما
پیش نه گامی و جامی نوش و کوته کن سخن.”
بوته خشک گون در پاسخش گوید: “خمش!
پای در زنجیر، خوش تر، تا که دست اندر لجن.”

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24431

  تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 13:12