چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

پدر خوانده و مهرداد افتخار

یکشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵

منصوره ا.:
پدر خوانده خطاب به مهرداد افتخار:
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟؟
حالا که من مانده ام زیر خروارها قرض برای برگزاری کنگره اینچنین خلوت چرا؟؟
و بدین سان مهرداد افتخار با کوله باری از امتیازهای مقروض و یک عالمه زباله ….سر در گریبان به انستیتویش برگشت…پیش وحید جان و شبنم و بر و بچز!!
او پوستر استمدادی تهیه کرد تا بلکه دل آدم ها به رحم بیاید و شرکت کنند…
اما افسوس!!
از سنگ صدا برآمد که از این آدمها برنیامد و استمدادها و بلیط های مجانی و مخفف شان به جز قرض چیزی برای او و پدرخوانده اش باقی نگذاشت………


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28118

  تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 12:14