چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

پرواز

 

———- Forwarded message ———
From: ******* <*******@gmail.com>
Date: Tue, Jun 21, 2022 at 2:32 PM
‪Subject: پرواز تقدیم به خانم دکتر میترا کدیور تنها روانکاو ایرانی‬
To: freudian association <freudianassociation@gmail.com>
 
 

درود بر خانم دکتر بزرگوار

این شعر کریستوفر لوگ را تقدیم می کنم به تنها روانکاو ایرانی

 

بیاید به لبه ی پرتگاه.
شاید بیفتیم.
بیایید به لبه ی پرتگاه.
خیلی بلند است!
بیایید به لبه ی پرتگاه
و آمدند.
و هل شان داد.
و پرواز کردند.
Christopher Logue

 

پیروز باشید و پایدار


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=62142

  تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت: 10:50