چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

پستی در صفحه اینستاگرام دوستداران انجمن فرویدی

 

باید اذعان کنم که برای من هیچ خلاقیتی، هیچ پردازشی، هیچ اثری زیبایی و شکوه طنز را ندارد. اخیراً کشف کردم که این مطلب در مورد کانت هم صادق بوده است. کشفی که باعث شد، دلبستگی و احترامم به او چند برابر بشود. اما گفتار با رفتار متفاوت است که نباید آنها را با هم اشتباه کرد. توضیح می‌دهم، در گفتار روانکاوی این ابژه «a»، یعنی ابژه‌ای که اشتیاق از آن زاییده می‌شود است که تولید دانش و در نتیجه تولید گفتار می‌کند….
در گفتار هیستریک این سوژه است که در جایگاه عامل است. گفتم که ابژه «a» در هیچ تعریفی نمی‌گنجد، یعنی چیزی که به طور ذاتی یا بطور Semantic سرکش است. وقتی چیزی از لحاظ Semantic قابل تعریف نباشد، مترادف آن است که به طور ماهوی سرکش است و خارج از Norm ، از آن‌جا که Norm ها و هنجارها همگی محصولات گفتار اربابی هستند، برای ابژه «a» وقتی که در جایگاه عامل قرار می‌گیرد، پشیزی نمی‌ارزند. ابژه «a» تمام هنجارها را به سخره می‌گیرد تا حاکمیت خودش را مستقر کند. این است که ابژه «a» یک دیکتاتور به معنی واقعی کلمه است. ابژه «a» وقتی که در جایگاه عامل قرار می‌گیرد رفتاری را سبب می‌شود که می‌توان آن را در یک طیف گسترده ارزیابی کرد. می‌توان این رفتار را قاطعیت نامید یا اقتدار یا دیکتاتوری. می‌توان حتی آن را رفتاری مگالومانیک یا ضد اجتماعی نامید. این رفتار را در یک کلام می‌توان این طور خلاصه کرد که غافلگیر کننده است، سؤال برانگیز است و تولید طنز می‌کند و این دقیقاً همان چیزهایی است که مد نظر است. یعنی خارج شدن از مسیر، پرتاب شدن از موضع مستقر، متزلزل شدن تعاریف ساری و جاری و آبکی و جایگزینی آن‌ها با طنز، یعنی پدیده‌ای که خودش خارج از Norm است. ضمناً ابژه «a» هیچ‌گونه امر مطلق را که در گفتار اربابی بسیار هم جدی است به رسمیت نمی‌شناسد، چه برسد به کاریکاتورهای امر مطلق که در گفتار دانشگاهی وجود دارند، از جمله کشیک‌های شما آقایون. در نتیجه وقتی که می‌گویم نمی‌توان با افراد دیگر از همان ابتدا گفتار روانکاوی داشت منظورم تأکید بر این مطلب است که تا وقتی که دیگری متوجه نشده است که این امور مطلق در گفتار روانکاوی به پشیزی نمی‌ارزند، می‌بایست اول این مطلب را به آن مخاطب نشان داد. 

جلسه چهارم دوره اول ۱۰ خرداد ۱۳۸۰
از کلاس‌های عرصه فرویدی ـ مکتب لکان

منبع: وب سایت انجمن فرویدی
…..
# روانکاو # دکتر_میترا_کدیور
# ابژه # اشتیاق # گفتار_روانکاوی # طنز # تولید_دانش # تولید_گفتار # دیکتاتور # زبان

انتخاب متن و تصویر: فاطمه حُسنی ابراهیمی

 
منبع: اینستاگرام دوستداران انجمن فرویدی

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=53180

  تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت: 21:49