سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

پس از یک سال جستجو این «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» زیر هیچیک از «تخت»های «روزبه» هم نبود!

پنج شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴

زهرا م:
در «باد فتق روزبه: فلوشیپ روان درمانی به سرپرستی یک پزشک عمومی!» نقوی رئیس بیمارستان روزبه از کمبود تخت، میزان نیروها به ازای هر تخت، و عدم وجود برنامه‌ای جامع که لازمه ای برای رسیدگی به بیماران روانپزشکی است، درد و دل می کند. آیا واقعا مشکلات فیزیکی (تخت) مشکل بیمارستان روزبه است؟ نقوی از ۳۶ نفر عضو هیات علمی صحبت می کند که یکی از آنها محمد صنعتی است که با مدرک پزشکی عمومی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش روان درمانی بیمارستان روزبه است. احتمال به یقین است که اغلب اعضای هیات علمی دیگر نیز در «مکتب روزبه» یا از شاگردان صنعتی هستند. وقتی صنعتی با مدرک پزشکی عمومی استاد و طبیب است و توانسته فلوشیپ روان درمانی را در بیمارستان راه اندازی کند، این امر طبیعی است که امروز بیمارستان روزبه با کمبود نیروی انسانی و خلاء برنامه ای جامع مواجه شود. این نمایی از واقعیت یک بیمارستان روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. آیا به راستی نقوی نگران بیماران بیمارسان روزبه است و در این خصوص دغدغه دارد؟
آقای نقوی یک سال پیش برای حمایت از مدرک نداشته صنعتی در مکاتبه شماره ۱۰۵۳/ص/۳۲۰/۹۳ تاریخ ۹۳/۸/۳ نامه ای اهانت آمیز در مورد انجمن فرویدی به آقای دکتر جعفریان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران مرقوم نمود تا سوال «آقای دکتر صنعتی دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟» پرسیده نشود. در آن نامه ایشان انجمن فرویدی را به انتشار مطالب اهانت آمیز و طرح ادعاهای واهی درباره بیمارستان رازی، گروه روانپزشکی و آقای دکتر صنعتی(!)، ایجاد جنجال و آشوب، برنامه ریزی برای اقدامات زننده و مخرب در کنار برخی تحرکات دیگر با هدف آلوده نمودن فضای جامعه و ایجاد بدبینی به اساتید فرهیخته و خدوم دانشگاه متهم کرده بود[۱]. منافع نقوی، رئیس بیمارستان روزبه از حمایت صنعتی چیست که مشکلات را تخت می داند نه صنعتی؟
[۱]
https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15739

  تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۴۱