یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

پس می داند که این انجمن زیر نظر وزارت کشور است و باز هم حکم بازرسی صادر می کند؟؟؟

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

ص. د:
خوب مگر یک بازپرس چند بار می تواند «حکم بازرسی» از یک مکان را بدهد؟ و اصلا چرا تکلیف «بازرسی» معلوم نمی شود؟ یک بار «بازرسی بدون حکم بازپرس» و یک عالمه عکسبرداری از دفتر انجمن فرویدی توسط دو بازرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی! دو بار بازرسی با حکم بازپرس از دادسرای جرائم پزشکی!!!
خوب در یک مکان ۷۰ متری مگر چه چیزی هست که باید سه بار!! و دو بار با پلیس بی طرف!!!!!!!!! بیایند بازرسی؟؟ خوب این جناب بازپرس به دنبال چه چیزی است؟؟
عدالت؟ حکم بی طرفانه!!!؟؟ اصلا چرا این بازپرس کیانی قانع نمی شود که بالاخره اینجا چه جایی است؟؟ وقتی که خودش در حکم می نویسد : بازدید از دفتر انجمن فرویدی با رعایت همه جوانب و…* پس می داند که این انجمن زیر نظر وزارت کشور است و باز هم حکم بازرسی صادر می کند؟؟؟

* https://freudianassociation.org/?p=23741


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24400

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۷