یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

پطروس فداکار

جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

دیدگاه خانم ز. ن. درباره «مافیای روان»

“Pour ma part, comme je vous l’ai déjà dit, je ne connais personnellement ni le docteur Kadivar ni le docteur Ghadiri. À ma connaissance, je ne pense pas que cet événement relève d’un acte politique (État).”

ترک قشقایی نوشته نه دکتر کدیور را می شناسم (!!!) و نه دکتر قدیری را، باید ازش پرسید اون وقت پطرس فداکار بودی که اومدی انگشتت رو گذاشتی تو سد «مافیای روان»؟!!!!!!!!!!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8088

  تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ساعت: ۱۵:۴۶