چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

پول به قبرشون بباره!

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

گرگلی سارسعدلوبچاقچی:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و ادب
موضوع مطلب دوست عزیز شهرزاد:«کنگره ای هم شأن مادر بزرگ رضوانه».
(تاریخ انتشار۱۵آذر۱۳۹۵).

و اما بعد:
خب عزیز دل برادر!یه خبر میدادی!ما هم داخل فاتحه میشدیم!
«کنگره ی اموات»!«کنگره ی مُردهای متحرک»!با حضور دکتر ممدو صنعتی!
«پول به قبرشون بباره»!«مدرک به قبرشون بباره»!«مُهر نظامِ روانشناسی به قبرشون  بباره»!
«هر چی خاکه اونایه!عمر شماها باشه!»
شگون نداره!خیلی از مرده ها حرف نزنیم!
میگه «هذیان گزند و آسیب »داریم!محمود خان دژکامو میگم!ها!مُهرش هم میزنه زیرش!
استغفرالله!
لعنت خدا بر شیطون پول پرست!
ما رو چه به کنگره یه «دزدان وپول پرستان»!
بهتره به همون چوپونی و گوسفندچرونیم بپردازم!
میگن«جن زده» شده ام!
کی گفته کدخدا با دکتر ممدو صنعتی دزدن؟!
«من نبودم دستم بود!
تقصیر آستینم  بود!»

با سپاس
گرگلی
از کویر سیرجان(استان کرمان)
۱۷آذر۱۳۹۵


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=30149

  تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۳۴