چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

چرا امروز این شادی از ایران رخت بربسته؟

 

🔴 پادشاهان ایران ۲۵۰۰سال پیش نوشته‌های خود را اینگونه آغاز میکردند:

خدای بزرگ است اهورامزدا، که زمین را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید

✔چرا امروز این شادی درجامعه ایران نیست؟

 

منبع: مرکز مطالعات خلیج فارس


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40191

  تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۲۰:۳۵