شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

چرا دادستان اصرار داشتند وانمود کنند که ما خودمان آنجا رفته ایم؟؟!!!!!

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

م.ن:
یک سوال!
چرا دادستان و بازپرس محترم دادسرای جرائم پزشکی در جلسه توجیهی!! خانواده های اعضای انجمن فرویدی که برای تامین قرار رفته بودند اصرار داشتند وانمود کنند که ما خودمان آنجا رفته ایم؟؟!!!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23921

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۲۶