پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

«چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی»

واگر این می فهمیدی مافیائی نبودی!

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

م. آ:

 
انجمن فرویدی پاسخ سارقان ادبی و به نام زنندگان سند فروید و دارندگان مدارک تحصیلی غیرقابل ردیابی را در محل «کنگره خواری» آنها خواهد داد(۹۳/۷/۱)

 

 

انجمن فرویدی پاسخ سارقان ادبی و به نام زنندگان سند فروید و دارندگان مدارک تحصیلی غیرقابل ردیابی را در محل «کنگره خواری» آنها داد(۹۳/۷/۲۳)

 

آخرین خبر- یکشنبه ۱۸ آبان ۹۳
قرار بازداشت رسول قورخانه چی و مهدی محمدی در ارتباط با «کنگره در گوشی تکمیل سیاه نمایی»
ادامه دارد…(۹۳/۸/۱۸)

 

اولین حکم دادگاه کیفری برای اولین حلقه محور صنعتی-همایون پور
[ این حکم تا ۱۵ سال سوء پیشینه محسوب خواهد شد](۹۴/۶/۲۵)

 

و…. حالا:

 

با آمدن خورخه لئون به ایران ظرف ۱۵ روز آینده فیلم برداری پروژه اپرا-فیلم او با موضوع بستری اجباری دکتر کدیور آغاز می شود
(۹۴/۸/۲۵)

 

«اینجا انجمن فرویدی است؛ همه چیز در شفافیت کامل. این سیاست انجمن ما از بدو تأسیس و نیز قبل از آن بوده است.»*
اما ….
«لکان چه قدر بجا و بارها به کتاب مقدس استناد کرده:
“چشم دارند و نمی بینند، گوش دارند و نمی شنوند.” (مکتب لکان).»**

 

*درباره ما
https://freudianassociation.org/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/

**نه جانم دقیقأ چون که حتی در رویاهایشان هم می دیدندش اقدام به حذف فیزیکی او کردند!

https://freudianassociation.org/%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A3-%DA%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15444

  تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۴۷