سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:اعدام های غیر فقهی و غیر شرعی، حکم قصاص آرمان عبدالعالی، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

چرا مادر غزاله این طور تابلو دروغ می گوید؟

“قاضی درباره نامه ای که غزاله نوشته بود پرسید و گفت : غزاله از خدا خواسته بود تا از دستت خلاص شود.چرا چنین نامه ای را نوشته بود که آرمان گفت من به او آزار نمی رساندم. مادر غزاله گفت :این پسر دخترم را تهدید کرده بود.”
 
منبع: خبربان
 
 
عجب!! شما باشید با پای خودتان و یواشکی به خانه تهدید کننده می روید؟؟!! یواشکی هم از والدین خودتان و هم از والدین تهدید کننده!!

پس چرا مادر غزاله این طور تابلو دروغ می گوید؟ مگر نمی خواهد معمای گم شدن دخترش حل شود؟ آیا او دارد از کسی حمایت می کند؟

ادعای کذب این خانم مرا به این نتیجه می رساند که این نامه فرضی هم جعلی است.

کاش مشخص بود گیرنده این “نامه” کی بوده و چگونه سر از دادگاه درآورده. یا شاید هم این “نامه” اصلاً گیرنده ای نداشته و فقط برای این نوشته شده که سر از دادگاه درآورد! آره “نامه” زیر بالش غزاله بوده و منتظر بوده تا به گیرنده اش در دادگاه برسد!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=57068

  تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت: ۱۹:۴۰