سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

چرا هر وقت از هاشمی می گیم می رسیم به صنعتی؟

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴

سحر ر:

 

نمی دونم باید تا کی زجر نادونی خودمون رو بکشیم.
وزیر بهداشت ما به سرعت نور داره به سمت یک چیزی حرکت می کنه و فقط داره توی این مسیر هر چیزی که با ارزشه و به پزشکا و یه عده خاص تعلق نداره رو برای اونا بر می داره [۱] و ثمره این حرکت پول و قدرت است برای اونها.
“وزیر بهداشت با بیان اینکه کار روانپزشک روانکاوی است، گفت: تربیت روانشناس بالینی توسط هر سازمان دیگری غیر از وزارت بهداشت خلاف است. ” [۲]
یکی نیست بگه آخه اقای وزیر پزشکان!
شما که یک روز کنار آقای روحانی می ایستی که بلکه با اون یه عکس بندازی [۳] و روزای دیگه داری به وسیله این صدا و سیمای بیخبر با خرج این مردم “سفرهای منطقه ای” می کنی تا برای دور بعدی ریاست جمهوری تبلیغ خودتون رو بکنید، هیچ کی تا حالا ازتون پرسیده “موضوع روانکاوی چه ارتباطی به شما داره!؟”
چرا لازم می شه که وزیر بره به همون جایی که اون جنایت حذف دکتر کدیور داشت رخ می داد و از اونجا جواب دکتر کدیور رو بده؟! [۴]
چرا لازم می شه همون حرفها رو ، یعنی دقیقا همون حرفها رو بره توی نمایشگاه مطبوعات!!!! دوباره بگه؟! [۵]
چرا پای ایشون از توی کفش روانکاوی در نمیاد؟ روانکاوی ای که در ایران ملک طلق دکتر کدیور است.
چرا ایشون پا گذاشته چای پای صنعتی، استاد اعظم گرند لژ روبه؟
چرا دوباره که از هاشمی می گیم میرسیم به صنعتی؟!

 

۱- کارگران: ۲۹ آبان روز اعتراض به دست اندازی وزارت بهداشت

https://freudianassociation.org/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2/
و
وزارت بهداشت ما را دور زده!
https://freudianassociation.org/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%87/
۲- http://www.isna.ir/fa/news/94081911349/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
۳- https://freudianassociation.org/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/
۴- https://freudianassociation.org/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84/
۵- http://www.isna.ir/fa/news/94081911349/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15388

  تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۴۷