یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

چرا که گفتن یک چیز به معنی گفتن همه چیز است

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

خدیجه فدائی:
با نامه دژکام دیگر همه چیز رو شد!!!!
چه کسانی در بستری اجباری دکتر کدیور نقش داشتند؟
مثل هر جنایتی همان کسانی که از آن دارند بهره می برند.
گرگ پیر هزار بار دور این مسئله چرخید ولی مراقب بود که از دهانش بیرون نیاید ولی از دهان کسی بیرون آمد که از شدت اضطراب برای دریافت یک اظهارنامه قانونی داشت قالب تهی می کرد…

چرا که گفتن یک چیز به معنی گفتن همه چیز است(فروید،۱۹۱۷-۱۹۱۶، مقاله مقاومت و واپس زنی).


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28288

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت: 01:46