سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، مافياي روان

چطور می شود در مورد روح و روان آدمی بی تفاوت بود؟!

پنج شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۵

زهره . ی
دغدغه های بزرگ انسانی
در ادامه مطلب دغدغه های بزرگ انسانی
به ذهنم خطور کرد که از آقای علی تشکر کنم که دغدغه های بزرگ انسانی دغدغه ایشان نیز هست…
دغدغه های بزر گ انسانی !!!!!
خب یه سوال هم ازشون دارم ..آقای علی ! وقتی هیتلر به نام یک تفکر و به نام یک ایده میلیونها انسان بیگناه رو از دم تیغ گذروند و هزاران نفر رو به شدیدترین شیوه ممکن غیر انسانی کشت و هزاران هزار زندگی رو نابود کرد آن زمان وقتی کسانی علیه هیتلر ، جرم ها و جنایتهاش مطلب نوشتن ، مبارزه کردن ، افراد بیکاری بودن که به مسایل بچه گانه پرداختن ؟!!
آیا کسانی که در مصیبت امام حسین و یارانشون مطلب می نویسن کار بیهوده ای میکنن ؟!!
آیا کسانی که در مورد جنایات طالبان و داعش قلم فرسایی می کنن دغدغه ی بزرگ انسانی رو کنار گذاشتن و بیهوده در مورد یک گروهک مطلب می نویسن و مبارزه می کنن؟!!
کسانی که به موازات تاریخ علیه افراد و افکارضد بشری نوشتند کار لغوی انجام دادن؟!!
مگر نه اینکه تمام این جانیان فکر و عقیده ای برای خود دارند و بسیار بر عقیده غلط خود معتقد؟!!
این همه صلابت عمل آنهم در جهت جرم و جنایت از کجا ناشی می شود؟! نه اینست که تمام این عقاید در ابتدا بذراندیشه ای بوده اند و امروز به بار نشسته اند که ثمری جز جنایت برای بشریت نداشته اند؟!
مگر نه این است که تمام تاریخ اعم از ایده های انسانی و ایده های ضد بشری از یک فرد و از یک فکر شروع شده اند ؟!
آیا می شود منکر فلسفه شد در شکل گیری بسیاری جریانهای فکری و عملی جوامع گوناگون ؟؟
مگر ابزار فلسفه اندیشه و اندیشیدن نیست؟!
و همه چیز از اندیشه شروع می شود ؟!
” در آغاز کلمه بود” !!
و آیا جایگاه کلام و اندیشه در روح و روان آدمی نسیت؟!
چطور می شود در مورد روح و روان بی تفاوت بود زمانی که عده ای در قالب مافیا به این منبع عظیم و مهم بشری چشم
طمع دارند . جایگاهی که تمام فتوحات و اتحطاط تمدن و فرهنگ بشری از آن سرچشمه می گیرند ؟!
چطور می توان بی تفاوت بود در مورد کسانی که روان آدمی را بازار مکاره ای می دانند برای وصول به اهداف پلید فردی و منفعت طلبی خویش؟!!
چطور می توان بی تفاوت بود در مورد کسانی که با افکار مسموم خود بذرهایی در روان هم میهنانمان می کارند که ثمره اش جز زامبی شدن آحاد اجتماع نیست؟!
کسانی فاقد تفکر … فاقد بینش .. فاقد افکار و احساسات انسانی …
کسانی بی تفاوت در مورد خویش … اطرافیان .. جامعه …و کشور ..
کسانی را تربیت نمایند که برای به اصطلاح شاد و سعادتمند زیستن هر کاری می توانند انجام دهند…
و چه ابزار قدرتمندی در دست دارند … شادمانی و سعادت … !!!
سوالم رو باز تکرار می کنم آیا به نظر شما نوشتن از این افراد و اعمال ناشایستشان کاری بچه گانه است ؟؟!!
واقعا دغدغه های بزرگ انسانی به نظر شما چه چیزیست ؟!!!
!
اشاره به مطلب
دغدغه های بزرگ انسانی
https://freudianassociation.org/?p=5320


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29559

  تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۳۷