چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

چقدر این دروغهایی که می گویند حس خفگی به من می دهد

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

سوده رخشا:
مطلب “یک جوری داستان سرایی بکنند آدم باورش شود!”۱ را که می خواندم یاد این افتادم چقدر این دروغهایی که می گویند حس خفگی به من می دهد. انگار با یک قانون نانوشته من مجبورم دروغها را بپذیرم و بعد دفاع کنم.
من باید دائم آماده باشم. ولی ساکت.
آنقدر گفتن از این سخت است که می خواهم نوشتن را نیمه کاره رها کنم و بروم.
“می دانید دلم می خواهد برای این تهمتها و افتراها هم فریاد بزنم و بگویم چطور رویتان می شود بگویید که اینها شیشه شکستند وقتی «شعبون بی مخ نظام»* را به جان ما فرستاده بودید و او بود که ما را مثل یک صندلی، مثل یک شی بی جان به این طرف و آن طرف پرت می کرد و همو بود که روسری و مقنعه ما را می کشید!!”۲
من یادم رفته بود این همنیشینی وقایع را
“فکر کنید برای اینکه بازداشت ما را توجیه کنند، گفته بودند اینها شیشه شکستند و صندلی پرت کردند و بعد هم لباسهایشان را درآوردند و ما مجبور شدیم با پتو آنها را داخل ون ببریم!!!”۳
من باور نمی کنم چطور ممکن است که در مملکت ما آنطور دکتر کدیور؛ فخر ایران را بزنند و وحشیانه ایشان را ببرند طوری که لباس از تنشان بیرون بیاید!
لعنت بر شما!
شما همان مغولانی هستید که قدر عطار را نفهمیدند.
۱، ۲ و ۳: https://freudianassociation.org/?p=39672


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40122

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۲۶