چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

چقدر بزدلی و حسابگری!

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. ر. درباره «مافیای روان»

 

«نکته جالب این است که در صورت همدلی پزشک، حتی اگر اتفاق بدی برای بیمار بیفتد احتمال اینکه مریض از پزشک شکایت کند، کمتر می‌شود، چرا که بیمار معتقد است پزشک تمام تلاش خود را کرده است.»* این نگاه و موضعی ست که قرار است یک طبیب به بیمارش داشته باشد؟ انقدر بزدلانه و حسابگرانه؟ دغدغه ات به عنوان یک پزشک متوجه راههای کاهش احتمال «شکایت مریض» است تا خود «مریض»؟ برای اینکه از شکایت بیمارانتان مصون بمانید، «کارگاه آموزش مهارت‌های ارتباطی» «تشکیل» میدهید؟ از مزایای (!) همدلی، ایجاد مصونیت از شکایت بیماران بدبخت است؟ بیماران را چی فرض کرده اید که فکر میکنید نمی توانند تلاش واقعی یک پزشک را از دروغ و بیسوادی و کم کاری اش تشخیص بدهند؟! وحید شریعت! هیچ نمیفهمی که چه ضعف و عجز و درماندگی و وحشتی در این جمله موج میزند. مطمئنا این روزها بیشتر نگران محتویات پرونده پزشکی دکتر کدیور هستی تا شکایت احتمالی بیمارانت.

 

 

 

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. ن. درباره «مافیای روان»

 
واقعا دم خروس ازین واضح تر؟!!!
وحید شریعت: «نکته جالب این است که در صورت همدلی پزشک، حتی اگر اتفاق بدی برای بیمار بیفتد احتمال اینکه مریض از پزشک شکایت کند، کمتر می‌شود، چرا که بیمار معتقد است پزشک تمام تلاش خود را کرده است.»۱!!!!!!

 

۱- https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%9F-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8715

  تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۱۵:۳۶