دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

چند روزی که کل تاریخ کپک‌زده وزارت بهداشت را نو کرد

شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴

سوده رخشا:
چند روزی که کل تاریخ کپک‌زده وزارت بهداشت را نو کرد:
– سه شنبه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۴ – ارسال نامه پاسخ وزارت خانه تحت نظر صنعتی به دفتر انجمن فرویدی [۱]
– از ظهر چهارشنبه ۱۵ مهر تا ظهر پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۴ – تحصن تعدادی از اعضای انجمن فرویدی در همان وزارتخانه
– چهارشنبه ١٣ آبان ١٣٩۴ ساعت ١٣:٠۴- انتشار خبر در سایت وزارت بهداشت: “وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمد توکلی را به سمت رییس مرکز حراست این وزارتخانه منصوب کرد.” [۲]
وزیر در کمتر از یکماه خود را مجبور دید که رییس حراست را عوض کند.

نهضت ادامه دارد…

۱- پاسخ مفتضحانه وزارت بهداشت، درمان و غیره که تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی را در آن وزارتخانه در پی داشت
[آخرین مهلت انجمن به وزیر قبل از شکایت بردن به دو قوه مقننه و قضائیه]
https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF/

۲- http://www.behdasht.gov.ir/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/134958/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8+%D8%B4%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16094

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۰:۵۱