یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند

ناله عشق است و آتش میزند

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴

م. آ:

 
عکس / غواصان مشهور، اندکی قبل از شهادت
 
https://freudianassociation.org/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA/
 
“چنگ دل آهنگ دلکش میزند
ناله عشق است و آتش میزند
قصه دل دلکش است و خواندنیست
تا ابد این عشق و این دل ماندنیست…
 
مرکز درد است و کانون شرار
شعله ساز و شعله سوز و شعله کار
خفته یک صحرا جنون در چنگ او
یک نیستان ناله در آهنگ او
نغمه را گه زیر و گه بم میکند
خرمنی آتش فراهم میکند…
 
کرده خود را میزبان شعله ها
تا بسوزد در میان شعله ها
عشق اینجا اوج پیدا می کند
قطره اینجا کار دریا می کند
رخصتی تا ترک این هستی کنین
بشکنین این شیشه تا مستی کنین
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست
راستی نا دیدنی ها دیدنیست…
 
چنگ دل آهنگ دلکش میزند
ناله عشق است و آتش میزند…”*
 

*
http://www.emadionline.com/fa/%DA%86%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%84%DA%A9%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15864

  تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۴۶