سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

چه با حالن اینا!

دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سوده رخشا:
چه باحالن اینا!
صنعتی که میره با مراجعاش ازدواج می کنه (چند تا چند تا البته!)
هاشمی که میره پیش دخترش خدمات روانپزشکی دریافت میکنه!!! [۱]
حالا صنعتی مشکل داره، وزیر بهداشت هم نمیدونه اوضاع از چه قراره؟!
ای بابا! من چه ساده ام!
هاشمی هم از صنعتی یاد گرفته خب دیگه. مگه جز اینه که صنعتی “استاد” دختر هاشمیه!
چه تهوع آور!!!
۱-پس بگو! نقشه داشته ادعا کنه ۲۰ سال روانکاوی شده!
https://freudianassociation.org/?p=34277


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=35366

  تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت: 08:01