چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

چه جدول ارتباطی مخوفی دارند این مافیائی ها

پنج شنبه ۲۹ امرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم منصوره اردشیرزاده درباره «مافیای روان»

 
با عرض پوزش، فراموش کرده بودم آدرس سه خط اول این کامنت را بنویسم که تصحیح می کنم:
« او خیلی نگران وضعیت خانم کدیور است و از طریق پزشک بیمارستانی که او در آن بستری است [اوضاع را دنبال می کند.]»*
او در اینجا همان «رابط» است!!
«او» یعنی رابط چند خط بالاتر می گوید: « او [خانم کدیور] یک بحران سایکوتیک را سپری می کند و به خاطر همین در بیمارستان است.»!! «او» به آقاخانی این را گفته!! این رابط به نادر آقاخانی « پادوی هرویینی گرند لژ روزبه» گزارش می دهد و بعد آقاخانی به «الیزابت رودنیسکو»! یکبار هم عصمت ترک قشقایی برای «سوفی دومیژولا» گزارش «شهادت دست اول» برده!!
دارودسته سوفی دومیژولا و آقاخانی و الیزابت رودنیسکو درفرانسه باطراح اصلی یعنی «استاد اعظم گراند لژ روزبه» درایران همه با هم منتظر پیاده شدن نقشه کثیف «حذف فیزیکی دکتر کدیور» توسط مجریان آنها در پزشکی قانونی و بیمارستان ایران، بودند.
اما نقشه ها شان با درایت آقای میلر و شاگردان دکتر کدیور ساقط شد و دست از پا درازتر شدند!!
چه جدول ارتباطی مخوفی دارند این مافیائی ها!!
عجب دنیایی داریم ما!! پر از بد سگالان و پر از زحمت برای نیک سرشتان!

 
جهان گر شود رام با کام من/ ببینند تیزی و آرام من
ور ایدونک با ما نسازد جهان/ بسازیم ما با جهان جهان
برادر جهان ویژه ما را سپرد/ ازیرا که فرزند او بود خرد
فرستم روان ورا آفرین/ که از بدسگالان بشست او زمین*

 

 

*https://freudianassociation.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%84%DA%98-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87/
**شاهنامه، فردوسی [درباره پادشاهی اردشیر نکوکار]
http://ganjoor.net/ferdousi/shahname/nekookar/sh1/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12932

  تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۱۷