شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، مافياي روان

چه کسانی چشمانشان را در مقابل این چشمان شیطانی بسته اند؟

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

الهام.ف:
«روانکاوی» این مافیائی ها از چه نوعی ست که درست سه هفته بعد از کنگره جعلی شان جسد بیجان تنها سخنرانی که جرأت می کند در آن شرکت نکند پیدا می شود؟!؟!؟! *

هفت سر مافیای روان چه می کنند؟
چه بهایی برای آن پرداخت می شود؟
چرا روان مردم این مملکت را نشانه گرفته اند؟
چه کسانی چشمانشان را در مقابل این چشمان شیطانی بسته اند؟
*
https://freudianassociation.org/?p=30194


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=32384

  تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۵۳