سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

چون دنبال کارهای سجلی صنعتی هستند فرصت چاپ ندارند!

سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

س. ر.:
امروز برای روزنامه ایران نوشتم:
“صنعتی “استاد اعظم مافیای روان” خود جرات ندارد بگوید از کجا سبز شده، چرا شما برایش شناسنامه جعل می کنید؟!”
چون دنبال کارهای سجلی صنعتی هستند، فرصت چاپ ندارد!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33209

  تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۴۱