چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

چون دوست نداشت گواهی بدهد به عنوان شاکی نامه ای نوشت، بعد به عنوان مقام قضایی آن را امضا کرد!

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

متهم شماره ۳:
یادتان هست که «در خبرها خواندیم که سرپرست شهردار رشت به خودش برای دریافت منزل نامه نوشته و خودش هم آن را امضا و تایید کرده»*
همین اتفاق در ۲۳ مهر ۹۶ در شعبه ۳ دادسرای کارکنان دولت اتفاق افتاد. آقای حسینی(سرپرست فعلی دادسرای کارکنان دولت) «خودش برای خودش نامه نوشت». «قربون خودم برم که از همه بهترم !»*
ماجرا از این قرار بود که آقای حسینی اول اعضای انجمن را برای گرفتن گواهی صدا کرد، بعد گفت دوست ندارد گواهی بدهد و دلش نمی خواهد. چون دوست نداشت گواهی بدهد به عنوان شاکی نامه ای نوشت، بعد به عنوان مقام قضایی آن را امضا کرد! در مرحله دیگر او از پرونده شکایت انجمن فرویدی که در اختیار داشت، اسم شکات را درآورد و ضمیمه نامه اش کرد. فقط یک مشکل بزرگی وجود داشت: در شعبه ده نفر از اعضای انجمن بودند اما در پرونده، اسامی شکات ۱۳ الی ۱۵ نفر بود. علی رغم شمارش پیاپی، از قبل از ظهر تا عصر هیچ کس از این ضابطان نمی دانستند چند نفر از اعضای انجمن را بازداشت کرده اند: در پایگاه هفتم ۱۲ نفرشمارش کردند، بار دیگر۱۳ نفر و در نهایت ۱۰ نفر.
با چنین «دستور قضایی» اعضای انجمن فرویدی به مدت چند روز بازداشت و زندانی شدند!
*https://freudianassociation.org/?p=37480


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39853

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۳۵