سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

چون سرگرد بازداشتگاه نسوان اون حکم رو قبول نداشت!

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

راحله ع.:
تو منکرات، یک نامه ای توسط جناب ذبیح زاده و آن مرد همیشه همراهش تهیه شد که مثلاً حکم بازداشت ما بود ولی مثلاً دیگه!
چون سرگرد بازداشتگاه نسوان اون حکم رو قبول نداشت و زهرا عزیزمحمدی با کلی عز و جز و تلفن و تلفن و تلفن توانست قول نامه اصلی را بگیرد و بر اساس همین تلفن ها هم سرگرد قبول کرد که حکم بازداشت ما بعد از بازداشت ما برسه!!!
حالا همه این نکات به کنار، یه نکته مهمی در این بین وجود داره و اون هم اینه که اون نامه تهیه شده به امضای جناب ذبیح زاده نبود؛ به امضای شخصی بود به نام داریوش تیموری که اصلاً در قرارگاه وزرا حضور فیزیکی نداشت! مگر اینکه در زیرزمینی، پشت بامی قایمش کرده بودند!
و حالا همه اش از خودم می پرسم چرا خود جناب «حکم» آن نامه را امضا نکرده؟!!! مگر خودش نمی گفت که او خود «حکم» است؟!!! در آن نامه چه نوشته شده بود که سرگرد بازداشتگاه نسوان، با آن نمی توانست ما را بپذیرد؟!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24612

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۵۸