پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

«چون که تمدن نقاب نیست خود انسان است!»

شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴

م. ر:

 
«چون که تمدن نقاب نیست خود انسان است!»*

 

این جمله آموزنده، روشنگرانه و شیوا یک موهبت است. جمله ای که از جان و دل کسی برمی آید که عمیق ترین و دقیقترین شناخت را هم از انسان و هم از تمدن دارد.

*پاسخ دکتر کدیور/ پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18123

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۲۶