چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

چگونه معروف شویم

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴

سوده ص:

 
سؤال: چگونه مانند پدرخوانده باند مافیای روان و زبل خان و… معروف شویم؟
جواب: مقداری هزینه از جیب بیماران یا مراجعین بخت برگشته پرداخت می کنید و با خبرنگاران «کااااملاً بی طرف» مصاحبه نموده [۱] و بعد از آن می توانید همان لاطائلات را به مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی قالب کنید [۲] هیچ کس هم متوجه نخواهد شد!!
 
منابع:
 
[۱] https://freudianassociation.org/%D9%88%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D9%BE/
[۲] https://freudianassociation.org/%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16156

  تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۲۷