سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

کارکرد فرهنگسراها

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

م.ن:
سهیلا جلودارزاده:
«اگر شهرداری تهران بودجه ندارد، پس چگونه این همه فرهنگسرا در سطح شهر می سازد.»*
خانم جلودارزاده! شاید بهتر باشد بپرسید «اگر شهرداری تهران بودجه ندارد، پس چرا!!! این همه فرهنگسرا در سطح شهر می سازد.»؟!

و شاید بخشی از جواب شما در مطالبی باشد که دوستی زمان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، سال ۹۲، تعریف می کرد. او که شاغل در یکی از همین فرهنگسراها است می گفت «از مدتی قبل از انتخابات مرتب تشویق مالی، مسافرت های درون و بیرون شهری، جلسات توجیهی حتی با حضور شهردار؛ قالیباف، و…. برای کارمندان فرهنگسراها برگزار می کردند تا برای قالیباف رای جمع کنند! حتی به کارمندان فرهنگسراها آموزش می دادند برای ترغیب شهروندان مراجعه کننده به همین فرهنگسراها در حمایت از قالیباف چگونه عمل کنند!!
همان دوست با خنده ای تلخ می گفت «اینهمه از جیب مردم خرج کرد، آخرشم که هیچی»!!!

* https://freudianassociation.org/?p=30863


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33215

  تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۴۷