دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

کار آن خانم تمام است !

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

م. ع.:
وقتی در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت خانم دکتر را دست بسته و کشان کشان از اتاق بیرون بردند، یکی از لباس شخصی ها آمد و به ما گفت: کار آن خانم تمام است. شما همکاری کنید وگرنه چیزی برایتان می نویسند و پرونده ای درست می کنند که خانواده هایتان هم نتوانند شما را پیدا کنند! یعنی از همان اول قرار بوده همین کار را بکنند، یک چیزی بنویسند خودشان امضا کنند بعد هم برای ما پرونده درست کنند. همانطور هم شد وقتی ما را بازداشتگاه بردند ماموران آنجا می گفتند بازپرس مثل شهردار رشت خودش برای خودش نوشته خودش هم امضا کرده.مانده ام که دادسرای کارکنان دولت از شمول قانون کشور مستثنی است؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39532

  تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۰۵