دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار

کامران منش، یه کیسه بر توی معاونت درمان وزارت بهداشت مشغول تلفنچی بازیه!!!!

یکشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۵

سمیه ر.:
“طرار
فرهنگ فارسی معین
(طَ رّ) [ ع . ] (ص .) ۱ – کیسه بر. ۲ – عیار، دزد. ۳ – حیله گر. ۴ – تیززبان .”*

کامران منش، یه کیسه بر توی معاونت درمان وزارت بهداشت مشغول تلفنچی بازیه!!!!
ها ها ها

* https://www.vajehyab.com/moein/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23430

  تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 12:27