دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

کامران منش طرار، آیا نباید پولهایی را که بردید صورتجلسه می کردید؟

دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵

الهام.ف:
کامران منش طرار، بازرسین جیب بر و کف رو وزارت بهداشت
آیا نباید پولهایی را که بردید صورتجلسه می کردید؟ نباید امضا می گرفتید؟
حالا حکم نداشتید به درک ولی این کارها را جای دیگری می کردید که حداقل درآمد بیشتری برایتان داشته باشد، همان سرگردنه!!!!

واقعا این آفیش جدید چقدر به جاست:

ورود هر گونه بازرس جیب­‌بر و کف‌­رو

وزارت بهداشت ممنوع

به‌­ویژه اورعی و رستمیان و راهزن سر گردنه

کامران­‌منش


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23442

  تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 12:33