دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

کامران منش طرار، اگه لازم باشه تک تک مراجعین مرکز روانکاوی تهران من جمله حقیر از تو و از آن دانشگاه یتیم مانده ات شکایت خواهیم کرد

جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵

مهمان:
کامران منش طرار!
ای طرارتر از طرار!!
ای طرار طراران!!!
هر چه زودتر دفاتر انجمن فرویدی و شماره تلفن های ما رو بیار…

اگه لازم باشه تک تک مراجعین مرکز روانکاوی تهران من جمله حقیر از تو و از آن دانشگاه یتیم مانده ات شکایت خواهیم کرد…
اینو مطمئن باش!
اینجا انجمن فرویدی هست و فروید حقیقی و حقوقی در این انجمن حضور داره…
تک تک اون شماره تلفن ها از انجمن حمایت خواهند کرد.
ما اجازه نمیدیم ذره ای از خاک سرزمین فرویدی به تاراج بره.
به عکس فروید و لکان نگاه کن…
کمی شرم کن…
سرت رو بنداز پایین و قبل از اینکه برای خودت شاکی خصوصی پیدا بشه با دستهای خودت دفاتر انجمن رو بیار و تحویل بده.
فقط زودتر.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23691

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 14:41