سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳

دیدگاه آقای فرزام پ. در مورد کاسبان روان

 
مشاهده ایمیل هایی که «مشفقانه» و از سر «انسان دوستی» به «اندرز» ما می پردازند آدم را به یاد این شعر حافظ می اندازد:

 
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند
گوئیا باور نمی دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند
یا رب این نو دولتان را با خر خودشان نشان
کاین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند

 
بله! حتی حافظ با آن همه «حرمتی» که برای کلام قائل است به اینان که می رسد می گوید بهتر است بروند روی خر خودشان بنشینند! آقا جان! خانم عزیز! اینجا جایی نیست که پشت کلمات پرطمطراق و عناوین توخالی قایم شوید! اینها را برای همان «توده» ای نگاه دارید که می پندارید دروغ را دوست دارند!

 
بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی
کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند

 
اگر شما نمی دانید که جایی هست که «طینت» آدم تخمیر می شود و به چیز دیگری بدل می شود، گناه از نادانی خودتان است! ما را «توده» مپندارید!!

 
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر می کنند

 
ظاهرا ما هم به مانند حافظ بایستی بگوییم همان قدسیان ما را بس! شما به کار روزانه «توده» خود بپردازید بالاغیرتاً!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7624

  تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۲۱:۲۵