چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

کانفورمیست

پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۳

دیدگاه آقای فرزام پ. در مورد کاسبان روان

 

Il conformista! (1998)

 
داشتم فکر می کردم تنها چیزی که هفته جشنواره سینمایی فجر «روانکاوی» کم داشت، به سیاق همیشگی اینگونه جشنواره ها، اجرای موسیقی و ترانه در مراسم اختتامیه آن بود. از آنگونه موسیقی هایی که همراه کلیپی از مهمترین وقایع جشنواره است. حتما می توانید تعجب مرا حدس بزنید هنگامی که به راهنمایی یکی از دوستان، متوجه شدم این کلیپ موسیقی برای این جشنواره وجود دارد، و مدتها قبل یعنی در سال ۱۹۹۸ و در ایتالیا بدست ترانه سرایی به نام جیورجیو گابر ساخته شده و توسط خود او و آدریانو چلنتانو اجرا شده است. حیرت بیشتر من هنگامی بود که فهمیدم کلمه ای که انجمن فرویدی با سؤال کوبنده اش از دهان دکتر جوانبخت بیرون آورد (آسیاب بادی)، یعنی همان کلمه ای که گویی با اشاره به حزب باد، وضعیت وجودی کارگزاران و شرکت کنندگان این «نمایش» را خلاصه می کرد، برای «عنوان» این ترانه انتخاب شده است: «کانفورمیست»، یعنی عضو حزب باد! این ترانه با این جملات آغاز می شود:

 
آیا مهلک بودن این سرنوشت را می دانی؟
این چنین شرم آور بودن
«مرعوب» از طرد شدن، «وحشت زده» از حذف شدن؟…
بله می دانی! و از این روست که سازش می کنی و به هر سمتی می چرخی
مانند آن خروسک بادنما!

 
اینجاست که جورجیو می گوید چطور در مقام یک کانفورمیست با تغییر جهت باد، از یک ISM (مکتب فکری) به یک ISM دیگر در زندگی اش حرکت کرده (البته ما در جشنواره خودمان حرکت از یک IAN به یک IAN دیگر را دیدیم که در اساس تفاوتی ندارد) و در نهایت به شعری در ستایش خودش می رسد:

 
کانفورمیست…
یک انسان کاملا گرد و منعطف است و بدون مقاومت حرکت می کند
کانفورمیست
در دریای اکثریت لیز می خورد و نرمش می کند
یک حیوان بسیار رایج است
که با کلماتِ گفتگوها زندگی می کند [و البته با سرقت ادبی!]
شب ها رؤیا می بیند
و رؤیاهایش از خواب های رؤیابینان دیگر بیرون می آیند [این یکی را دیگر به عینه در «نمایش» دیدیم!]…
کانفورمیست
یک بالن هوایی تکامل یافته است که از اطلاعات باد کرده…

 

و صد البته که «اطلاعات» نه «دانش» و «معرفت» (درسنامه دکتر کدیور). [متاسفانه نام مترجم این شعر در کلیپ آن نیامده است].

 

 

 

پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه آقای فرزام پ.
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=4841

  تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۱۶:۳۲