چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

کتاب های فرزند پروری اثر نهاله مشتاق

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

فاطمه س.:
زبان مادر
مادر خوب مادر بد
مادر و جنسیت فرزند

https://www.digikala.com/Product/DKP-92502/-/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C

اینها کتابهای نهاله مشتاقه. یکی نیست بهش بگه چطور با این کتابها روت میشه بگی روانکاوی!!!
شما همون به کلاسهای فرزندپروری برس!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28275

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۰۱:۳۷