شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

کتیبه داریوش در بیستون

جمعه ۰۲ بهمن ۱۳۹۴

افروز ر:

 
بنا به پنج ستون کتیبه داریوش در بیستون، ما سرانجام با عصر سلطه مطلق او، از سند تا نیل، روبرو می شویم… او علاوه بر چهره خویش، قدرتش را هم در کتیبه ای دیگر به خوبی روشن می سازد (DPe):
«من، داریوش شاه بزرگ، شاهِ شاهان، شاه کشورهایی که بسیارند، پسر ویشتاسپ، [از خاندان] هخامنشی [ام]. گوید داریوش شاه: به خواست اهوره مزدا، اینان کشورهایی اند که من دارا شدم، با این مردم پارسی،‌ که از من ترس داشتند(۱) [و] مرا باج می بردند: خوز، ماد، بابِل، عربستان، آشور، مصر، ارمنستان، کتَه پَتوکَه، سارْدْ، یونانِ [سرزمین] خُشک و [آن] که بر دریا است، و کشورهایی که آن سوی دریا [اند و نیز] اَسَه گَرتَه، پارت، زرنگ، هرات، بلخ، سغد، خوارزم، سته گوش، رُخّج، سند، گَندار، سَکا، مَکَه …»
در همین کتیبه است که او خود را برای نخستین بار کبیر (بزرگ) و شاه شاهان می خواند و از کشورهای مفتوحه خویش یاد می کند که تعداد آنها اقلاً به بیست و پنج می رسد.
(۱) ترس در پارسی میانه، علاوه بر ترس، معنای «احترام و اطاعت» می دهد.
این مطلب برگرفته از کتاب «از اسطوره تا تاریخ» نوشته مهرداد بهار، نشر چشمه، صفحات ۱۵۵ و ۱۵۶ است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18634

  تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۱۷