پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

کراهت

پنج شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴

معصومه هاشمی:

 
بارها این عکس * حسین مجتهدی «کهرمان» را دیده ام و هر بار دلم خواسته که ی چیزی بگویم اما…
واقعیت این است که هر بار با خودم اندیشیده ام که نه، نمی توانم با «واژه»ها دقیقاً آنچه درونم می گذرد را بیان کنم.
راستش را بخواهید همین الان هم مطمئن نیستم بتوانم به درستی این کار را انجام دهم.
در این عکس، مجتهدی با یک ژست متفکرانه روی صندلی ای لم داده و کنار دستش گوشه ای از تخت روانکاوی پیداست. واقعاً نمی توانم بگویم چقدر دردم می گیرد از این عکس! من روی تخت آنالیز جان کنده ام، پوستم روی آن کنده شده، روی این تخت لرزیده ام، گاه نفسم بالا نیامده، خرد شده ام، له شده ام، جانم به لبم رسیده، مرده ام و زنده شده ام، جان کنده ام، جان کنده ام، جان کنده ام…
دردم می گیرد، دردم می گیرد، دردم می گیرد که کسی با مدرکی از ناکجاآباد… نه، حتی اگر مدرک درست و حسابی هم می داشت، باز من دردم می گرفت که کسی با این تخت عکس بگیرد؛ که کسی با این تخت ژست بگیرد، که کسی با این تخت خودش را نمایش دهد…
آنچه در این عکس، کل صحنه را پر کرده، کراهت است؛ کراهت به معنای واقعی کلمه: کریه به معنی واقعی کلمه.

 

*
http://farhangemrooz.com/news/40333/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16081

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۰:۱۸