چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

کسانی که هنوز از این انتساب کثیف «روانی» و «هذیان» در امید سودی هستند

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

سوری:
دیدن نامه دکتر محمود دژکام در سایت انجمن فرویدی و جملات توهین و افترا که به خوبی حال پریشان نویسنده نامه را نشان می دهد، یک چیز دیگر هم به ذهن ام آورد:
چقدر این «جماعت پریشان» گستره وسیعی دارند! وسیع تر از کسانی که به صورت مستقیم در تراژدی تاریخی بستری اجباری دکتر کدیور در سال ۱۳۹۱ نقش داشتند!!!
کسانی که هنوز از این انتساب کثیف «روانی» و «هذیان» در امید سودی هستند!!!!
از آن کشاورز اخلاقی!! گرفته تا….زهرا عزیز محمدی ضابط کامران منش طرار و…..حالا یک نفر از جامعه روانشناسی که اتفاقا از اعضای هیات علمی این مملکت نیز هست!!!!
آخ از این آدمیان طماع و کور دل!! وقتی که حکایت شان «وقاحت» است، «پریشان» حالی شان از حد فزون است…..


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28290

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۰۱:۴۹