یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

کلا همه چیز در آنجا در دستان او بود! کسی چه می‌داند شاید او هم آمر داشت!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

م.آ:
«وقتی ما نماز می خوانیم می گوییم اشهد ان محمدا رسول الله؟ نه! می گوییم:” اشهد ان محمدا عبده و رسوله”. یعنی محمد اول بنده است و بعد رسول. بله. ما همه بنده ایم اما بنده خدا و نه بنده کس دیگر….»(نقل به مضمون)
این بخش کوچکی از صحبت های دادستان در روز بعد از بازداشت ما بود که وقتی زمان آن رسیده بود تا بازپرس با من صحبت کند وارد اتاق شد و گوی و میدان را به دست گرفت.
کلا همه چیز در آنجا در دستان او بود! حتی به قیمت پرونده سازی! کسی چه می داند شاید او هم آمر داشت!
حالا می خواهم به او بگویم:”وقتی ما نماز می خوانیم می گوییم اشهد ان محمدا رسول الله؟ نه! می گوییم:” اشهد ان محمدا عبده و رسوله”. یعنی محمد اول بنده است و بعد رسول. بله. ما همه بنده ایم اما بنده خدا و نه بنده کس دیگر.”


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23832

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۲