چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:خاله بازی در IPA وطنی شماره ۲، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در فولکلور، سور مقصور کاسبان روان، قابل تامل، مقاله های آموزشی اعضای انجمن فرویدی

کللگ یا کلک!

نویسنده: مهین حاجی سیدنصیر
اکنون ما در دوره ای زندگی می کنیم که به مدد اینترنت و گردش سریع اخبار و داده ها، شاید بمباران ذهنی عوام با انتشار اطلاعات غلط و سوءاستفاده از آنها بسادگی امکان پذیر باشد اما از طرفی دیگر، امکانات موجود، دسترسی به برخی از حقایق را نیز برای اهل جستجو آسانتر می سازد. مطلب زیر اشاره به یکی از آن موارد است:
«انتخابات گروه های تخصصی روز ۲۶ فروردین، در ادامه دیدار نوروزی انجمن روانشناسی ایران و دیگر انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره، در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی و با مدیریت مسئول گروه های تخصصی انجمن روانشناسی ایران، سرکار خانم دکتر لادن فتی برگزار شد………..
اعضای گروه تخصصی روانکاوی:
صلاح الدین اسمعیلی
رضا شهلا
دکترسیدحسین مجتهدی
سیدمحمد حیدرحسینی
دکتر امیرحسین ماحوزی» [۱]

خواننده بی خبر و عامی وقتی با کلمات پر طمطراق «انجمن های علمی»، «گروه های تخصصی»، «خانه اندیشمندان علوم انسانی» و مانند آن روبرو می شود تصور می کند با افرادی روبرو است که سالها به اصطلاح دود چراغ خورده اند و در طلب دانش روانکاوی با چراغ گرد شهر و دیار چرخیده اند. تصور می کند وقتی «انجمن روانشناسی ایران»! و «دیگر انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره»! آن هم «در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی»! جلسه انتخابات «گروه های تخصصی» برگزار می کند قطعا افراد انتخاب شده افرادی با پیشینه دقیق بررسی شده و روشن علمی و با تایید مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی هستند!
اما اجازه دهید سوابق اعضای انتخاب شده «گروه تخصصی روانکاوی»! «انجمن روانشناسی ایران»! را در گوگل جستجو کنیم:
صلاح الدین اسمعیلی: دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۶. [۲] ایشان با شماره داوطلبی  ۹۲۱۷۲۷ در تاریخ شنبه ۱۳۹۳/۳/۱۷ در مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری روانشناسی بالینی پردیس ۲ دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شده و مصاحبه داشته‌اند. [۳] اما جالب اینجاست که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ یعنی به فاصله یک ماه و شش روز پس از این مصاحبه! بدون هیچ پیشینه آموزش روانکاوی اجازه یافته اند بعنوان دبیر علمی! در مرکز مشاوره و روانشناسی طرحی نو دوره کتابخوانی روانکاوی برگزار کنند![۴]

رضا شهلا: کاندیدای دکترای تخصصی روان شناسی! کارشناسی ارشد روان شناسی؛ شاغل در مرکز خدمات روانشناسی سیاوشان![۵] با مجوز از بهزیستی! در هیچیک از لینکهای یافته شده اطلاعاتی در مورد طی مراحل آموزش روانکاوی توسط ایشان دیده نمی شود!

دکترسیدحسین مجتهدی: دکترای تخصصی روان شناسی از دانشگاه هامبورگ با گرایش های تخصصی تحولی- بالینی، بیماریهای روان – تنی و روان درمانی روان کاوانه. دانش آموخته دانشگاه های تهران، هامبورگ و کالج روان کاوی آلمان (کللگ)! عضو موسس مرکز خدمات روانشناسی سیاوشان! با مجوز از بهزیستی [۶]

در مورد هامبورگ و کالج روان کاوی آلمان (کللگ)! با جستجو در سایت انجمن فرویدی به اطلاعاتی در مورد این ادعای مجتهدی دست خواهید یافت.

سیدمحمد حیدرحسینی: کارشناسی روانشناسی/کارشناس ارشد روان شناسی. شاغل در مرکز خدمات روانشناسی سیاوشان![۷] با مجوز از بهزیستی!

سیدمحمد حیدرحسینی در همین صفحه خود در سایت مرکز روانشناسی سیاوشان با مجوز از بهزیستی ادعا کرده است:
فعالیت ها :
-آنالیز توسط روان کاو فرویدی – لکانی ، مرکز سیاووشان .
-سوپرویژن بالینی زیر نظر روان کاو فرویدی ، مرکز سیاووشان.
-حضور در کلاس ها و سمینارخوانی های فرویدی – لکانی.
حال این روان کاو فرویدی – لکانی، مرکز سیاووشان کیست و مورد تایید چه نهاد معتبری است که سیدمحمد حیدرحسینی توسط او آنالیز شده است، خدا داند و… سید حسین مجتهدی عضو موسس مرکز مشاوره سیاوشان با مجوز از بهزیستی!
دکتر امیرحسین ماحوزی: او دانش‌آموخته‌ی دکترای زبان و ادبیات پارسی دانشگاه تهران و دکترای پزشکی عمومی دانشگاه ایران، استاد ادبیات دانشگاه است. [۸] استاد ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی که مطلبی با عنوان «اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی بیانگر انسان آرمانی است» در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۹در سایت خبرگزاری کتاب ایران منتشر نموده [۹] و مقاله ای با عنوان «راستی و ناراستی در شاهنامه» [۱۰] در سایت مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ دارد.
با یک محاسبه ساده مشخص می شود که سه نفر از پنج نفر عضو این «گروه به اصطلاح تخصصی روانکاوی» از مرکز روانشناسی و مشاوره سیاوشان با مجوز از بهزیستی! که حسین مجتهدی عضو موسس آن است! مجوز روانکاوی دریافت کرده اند! و دو نفر دیگر یکی در فاصله یک ماه و شش روز پس از مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی، و دیگری با دکترای پزشکی عمومی و دکترای زبان و ادبیات پارسی و به مدد انتخابات «انجمن روانشناسی ایران» روانکاو شده اند!!!

این هیاهوی برپا شده بوسیله کلمات توخالی دهان پرکن «انجمن های علمی»، «گروه های تخصصی»، «خانه اندیشمندان علوم انسانی» و…. فقط و فقط برای فریفتن عوامی کاربرد دارد که مصرانه سهمی از لذت «آش نوروتیک»[۱۱] پخته شده توسط مافیای روان را جستجو می کنند!

واقعا «همین تفاوت در ارائه بیوگرافی برای تمییز قلابی بودن و اصیل بودن ما را بس است»[۱۲]

[۱]http://www.iranpa.org/News/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[۲]  – http://www.ziryan.ir/NewsDetail.aspx?itemid=12049

[۳]  –https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX8p7Rro7NAhVIwxQKHdllBD4QFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fsbu.ac.ir%2Fpardis%2FPARDIS2%2FDocuments%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C%2520%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%2520%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C%2520%25D8%25B4%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585.doc&usg=AFQjCNHV8WiC740oG4d6E_dIPjbajuCigg&sig2=KwpoLLfQMGSIMEfoULjJ5A&bvm=bv.123664746,d.d24

[۴]  – http://tarhinow.ir/?p=10884

[۵]  – http://siavoushan.com/fa/siavoushan-about/therapists/16-reza-shahla.html

[۶]http://siavoushan.com/fa/siavoushan-about/therapists/21-hosein-mojtahedi.html

[۷]  – http://siavoushan.com/fa/siavoushan-about/therapists/14-mohammad-hosseini.html

[۸]  – http://mahoozi.net/

[۹]  – http://www.ibna.ir/fa/doc/report/71482/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A

[۱۰]  – http://www.cgie.org.ir/fa/news/11925

[۱۱] – مکتب لکان، روانکاوی در قرن بیست و یکم، دکتر میترا کدیور، انتشارات اطلاعات.

[۱۲] https://freudianassociation.org/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%DB%8C%DB%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22062

  تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵، ساعت: 22:30