پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

کند «پدرخوانده» «پدرسالار» را توصیف

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم معصومه هاشمی طاهری درباره «مافیای روان»
«دولت قبل، فقط حالتی پدرسالارانه داشت و نهایتا کارهایی را می کرد که خودش صلاح می دانست. پدر خودرایی که گاهی هم مهربان است و گاهی هم عطوفتی به خرج می دهد. پدری بود که به جای اینکه سرمایه های ملی را در جهت تولید و توسعه به کار گیرد، مردم را با رفع برخی از نیاز های اولیه نظیر ساخت مسکن مهر و یارانه دلخوش می کرد. اما رابطه همدلانه واقعی وجود نداشت.»
صنعتی چه زیبا خودش را توصیف کرده است.
https://freudianassociation.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF/

 

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم معصومه هاشمی طاهری درباره «مافیای روان»
آقای صنعتی روزنامه شرق از قول شما نوشته: «ما هم می توانیم از یک کشور جهان سومی، خودمان را به جوامع جهان اول برسانیم.»* ظاهراً خواندن مقاله « کشور جهان سومی کشور جهان سومی است»** در شما اثر داشته؛ اینکه هرگز نمی توانید آن را فراموش کنید. درست می گویم؟
* https://freudianassociation.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF/

** https://freudianassociation.org/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

 

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم معصومه هاشمی طاهری درباره «مافیای روان»
آقای صنعتی! در روزنامه شرق گفته اید «این که منِ انسان،…». یادتان است در کنگره چه گفتید؟ همان موقع که شما میکروفن داشتید و ما نداشتیم. همان روز که همچون پدری مهربان، ما را داعشی خطاب کردید. گفتید «منِ روانکاو» وقتی به شما گفتیم که «شما روانکاو نیستید» عصبی شدید و اذعان کردید « منِ احمق».

 

سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم زهرا محمودی درباره «مافیای روان»
آقای صنعتی!
مقاله “گفت و گو با دکتر محمد صنعتی درباره اتفاقات اخیر: افزایش تحمل گفتمان انتقادی” [۱] را خواندم و سوالاتی در خصوص این مقاله مطرح شد:
به نظر شما چه رابطه ای بین بلوغ و دروغ است؟
رابطه دروغ و فریب با جامعه مدنی چیست؟
گفته می شود یکی از ویژگی های دولت قبل دروغ گویی، فریبکاری و ارائه آمار و ارقام دروغ و غلط بوده، آیا بین فارغ التحصیلی صنعتی از “دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» و دولت قبل که شما آن را پوپولیست معرفی کردید، شباهتی وجود دارد؟

 
۱-https://freudianassociation.org/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9712

  تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 00:05