سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

که البته در اون روز ۲۵ خرداد پرحادثه، این شما بودید که ما رو به دادسرا بردید

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

سمیه ر.:
دادستان گفته: ” اگر قرار باشد هر کی هر چی می خواهد بخواهد با سر و صدا و تجمع… برای جمهوری اسلامی کاری ندارد پانزده نفر را جمع کند.”
این حرفها رو روی پله های وزرا هم گفتی و البته گفتی اگه هر کی هر روز بیاد ….
گفتی و نایستادی تا بشنوی. همون موقع هم فکر کردم “جنابعالی فکر کردی ما بیکاریم که هر روز بیاییم دادسرای شما؟”
داری از رئیس انجمن فرویدی، دکتر میترا کدیور، تنها روانکاو، نه فقط توی ایران، که از دریای سیــاه تا دریای چیــن صحبت می کنی.
داری از اعضای انجمنی حرف می زنی که اینجا، توی همین انجمن یاد گرفته اند که این جمهوری و این سرزمین گردنشون حق داره و نمیتونن عاطل و باطل زندگی کنن.
چطور فکر کردی ما می خواهیم هر روز بیاییم “دادسرای جرائم پزشکی و دارویی”!!!!!!! که البته در اون روز ۲۵ خرداد پرحادثه، این شما بودید که ما رو به دادسرا بردید و انقدر کارتون نسنجیده بود که تصمیم گرفتید حضور ما در اونجا رو به گردن ما بندازید.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24079

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۳:۴۵