سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

کیانی: من دیروز اینجا بودم و همه سر و صداهای شما را می شنیدم

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

زهرا م.:
«موضوع چیست که خود بازپرس که این حکم ها را صادر کرده پیدایش نیست؟»* مرا یاد مطلبی از بازپرس کیانی انداخت. وقتی به نزد بازپرس معروف شعبه دو یعنی آقای کیانی برای بازچویی رفتیم کیانی گفت شما دیروز خیلی شلوغ کرده اید، حجاب مامور نیروی انتظامی را درآورده اید، … اعضا هیچ یک ازسخنان واهی را نپذیرفتند، کیانی ادامه داد: من دیروز اینجا بودم و همه سر و صداهای شما را می شنیدم. این در حالی بود که کیانی به یکی دیگر از اعضای انجمن گفته بود من دیروز نبودم ولی فیلم را دیدم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24616

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۰۳