جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

«کیف انگلیسی»

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

افروز ر.:
وقتی کارهای نمایندگان مجلس به خصوص در این چند وقت اخیر را که نگاه می کنم، فیلم “کیف انگلیسی” از جلوی چشمانم کنار نمی رود… به ویژه آنجا که همه نماینده ها صبح در حالی وارد مجلس شدند که “هدیه” دریافتی از “انگلیس” را در دست داشتند…
مردم بهوش باشید! این همان مجلسی است که FATF را تصویب می کند و برایتان روز شنبه صهیونیستی را تعطیل می کند!
https://freudianassociation.org/?p=42692

وقتی در یک هرم ماسونی نشسته باشی هم با هویت ایرانی دشمنی می کنی و هم با نمادهای انقلابی
https://freudianassociation.org/?p=42696

اندر حکایت پیامک های تهدید آمیز برای نمایندگان مجلس
https://freudianassociation.org/?p=42846

وزیر استیضاحی ۱۹۶ رأی اعتماد از مجلس ما می‌گیرد!/ پشت دستم را داغ می‌کنم تا دیگر دوباره در انتخاباتی شرکت کنم!
https://freudianassociation.org/?p=42961

نماینده مجلس
https://freudianassociation.org/?p=42991

و …


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43946

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۶:۲۶