شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، مافياي روان، وزیر مستعفی بهداشت

کی این فکر را توی کله اینها انداخت که امضا جمع کنند؟

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

مرجان م.:
در گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای باباجان وزیر امضا جمع می کنند که بخاطر انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت از اون تشکر کنند. حالا می خوام بپرسم آیا این مافیای روان در هیچیک از دانشگاه های کشور بدون «شعبه» نیست؟ و آیا وقتی حراستی های باباجان وزیر اعضای تنها نهاد رسمی روانکایو در ایران را می زدند، مورد اهتنت قرار می دادند، از آب و دستشویی محروم یم کردند، بنظر شما آیا جای تقدیر و تشکر فراوان نداشت؟ خوب بود این گروه روانشناسی دانشگاه علو.ن بهزیستی همان موقع هم از اینهمه زحمت ایشان تشکر و قدردانی میکرد!
برای جبران این کم کاری! از همینجا می خواهم از بابا جان وزیر بخاطر زحمات بی دریغش در کمک به مافیای روان کمال امتنان خودم رو ابراز کنم!!! خسته نباشی!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=31021

  تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۰:۵۳