سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

گفتم «به زیارت شتافتیم، دست بسته به نشانه ارادت که ما را شوق دیدار دوست بی تاب کرده بود»!!!!!!!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

م.س:
یکی از بستگان که برای تامین قرار کفالت به دادسرای جرائم پزشکی رفته بود در اولین دیدار بعد از آزادی با تعجب پرسید «در دادسرا گفتند آنها شما را به دادسرا نبردند، خودتون رفتید؛ چرا؟»!
چه باید می گفتم؟؟!!
گفتم «به زیارت شتافتیم؛ دست بسته به نشانه ارادت که ما را شوق دیدار دوست بی تاب کرده بود»!!!!!!!
والله!!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23868

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۳۵