یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

گفتند آنها اتهامشان از شما سنگین تر است!!!!

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵

فاطمه س.:
روز سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵ وقتی خانم دکتر و آنالیزان پراتیسین هایشان را از ما [ما را در همان قرارگاه وزرا (منکرات) بازداشت کردند] جدا کردند، علت را پرسیدیم؛ گفتند آنها اتهامشان از شما سنگین تر است!
اما روز بعد دیدیم حساب و کتابها و جمع و تفریق ها را از روی دستپاچگی غلط زده اند؛ اتهاماتی که به خانم دکتر و آنالیزان پراتیسین ها بسته اند، از اتهامات ما کمتر است!!!

خب آقاجان! یک دکترای حساب استخدام می کردید!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24420

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۳۲